Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται τα λουκέτα στις βιοτεχνίες

Στοιχεία κατάρρευσης εμφανίζει φέτος η βιοτεχνική δραστηριότητα στην Αθήνα, αφού σύμφωνα με στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου μέχρι τώρα έχουν ανοίξει 724 επιχειρήσεις και έχουν κλείσει 1.363! Δηλαδή υπάρχει αρνητική τάση της τάξεως των 639 επιχειρήσεων.
Το 2010 είχαν ανοίξει 727 επιχειρήσεις και είχαν κλείσει 1.289 ενώ το 2001 είχαν ανοίξει 790 και είχαν κλείσει 1.115. Φαίνεται δηλαδή ότι τα λουκέτα στις βιοτεχνίες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, αν σκεφθούμε ότι φέτος, αν και δεν έχουμε συμπληρώσει μισό χρόνο, έχουν κλείσει περισσότερες επιχειρήσεις από όσες είχαν κλείσει ολόκληρο το 2010! Αιτία του γεγονότος αυτού, όπως αναφέρει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, είναι ότι το τραπεζικό σύστημα δεν είναι σε θέση να δώσει αμέσως λύση στην έλλειψη ρευστότητας της αγοράς. Το ΒΕΑ σημειώνει ότι τουλάχιστον το πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας των ΜΜΕ με κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, αλλά να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ρευστότητας των μικρότερων επιχειρήσεων και να μην καταλήξει, όπως και τα παλαιότερα προγράμματα τέτοιου τύπου, σε ΜΜΕ με κριτήρια ευρωπαϊκά (προσωπικό 250 άτομα).
Παράλληλα το ΒΕΑ αναφέρεται στην ανάγκη της λειτουργίας του προγράμματος Jeremie (μικροδάνεια στις ΜΜΕ), όχι μόνο για τις νέες επιχειρήσεις, αλλά και για αυτές που ήδη λειτουργούν.


Σχολιάστε εδώ