Εντάσσεται στις ΔΕΚΟ…

Με μια δεκασέλιδη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το
Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο χάνει την αυτοτέλειά του ως επιχείρηση ενημέρωσης και εντάσσεται στον σκληρό πυρήνα των ΔΕΚΟ που υπάγονται σε όλες τις ρυθμίσεις του σχετικού νόμου. Η μετατροπή αυτή επιτυγχάνεται μέσω του προσδιορισμού της αμοιβής για τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή του ΑΠΕ και το ισχύον διάστημα της θητείας τους, θέματα για τα οποία κλήθηκε να δώσει γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Μέσα από την παράθεση των νόμων, η γνωμοδότηση καταλήγει στην κατάργηση της εξαίρεσης του ΑΠΕ από το καθεστώς των ΔΕΚΟ (νόμος 3429/2005) και άρα η απόφαση για τον καθορισμό της αμοιβής των στελεχών του υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου του πρώτου Μνημονίου 3899/2010. Η τυχόν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά το Νομικό Συμβούλιο, μπορεί να έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δεσμευτική για τον υπουργό. Η νομολογία αυτή, όπως είναι φανερό, θέτει το καθεστώς λειτουργίας του ΑΠΕ σε νέα βάση και ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, αφού είναι δυνατόν να επιβληθούν και όλα τα υπόλοιπα μέτρα περικοπών, έστω κι αν σε πρώτη φάση δεν περιλαμβάνεται στη λίστα του Θ. Πάγκαλου για την άμεση αναδιάρθρωση με απολύσεις και συρρικνώσεις.


Σχολιάστε εδώ