«Σφάζουν» πάνω από 30 επιδόματα

Τα νέα κριτήρια θα θέτουν περιοριστικούς όρους και εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να μειωθούν δραστικά οι δικαιούχοι τους.

Ήδη σχεδιάζεται να περιοριστούν όσα επιδόματα δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και να ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια όπου οι παρακρατούμενες εισφορές είναι σχετικά χαμηλές.

Τα επιδόματα που τίθενται εν αμφιβόλω, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα καταγραφή τους, είναι:

1. Το επίδομα ανεργίας: Το συγκεκριμένο επίδομα δεν πρόκειται να περικοπεί. Καταβάλλεται για μικρό διάστημα, έως 12 μήνες, και καλύπτει περί το 30% των εγγραμμένων ανέργων. Προϋπόθεση για τους λήπτες του είναι να έχουν πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας τούς τελευταίους 14 μήνες πριν από τη λήξη ή λύση της εργασιακής σχέσης ή 100 ημέρες το τελευταίο δωδεκάμηνο για τους εποχιακά απασχολούμενους και από 80 ημέρες ανά έτος την τελευταία πριν από την έναρξη της επιδότησης διετία για τους επιδοτούμενους για πρώτη φορά. Το επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, στο 25πλάσιο του ισχύοντος ημερησίου επιδόματος, δηλ. στα 454,25 ευρώ, που προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αναζητά, αν και διαψεύδει το γεγονός της περικοπής, τρόπους περιορισμού της δημόσιας δαπάνης μέσα από άλλα επιδόματα και ιδιαίτερα όπου υπάρχουν επικαλύψεις (π.χ. επιδόματα ΟΓΑ και ΟΑΕΔ για πολύτεκνους, ΟΑΕΔ και ΙΚΑ για ασθένεια κ.ά.). Μερικά από τα κριτήρια που αναμένεται να τεθούν θα είναι η επιβολή πλαφόν 15.000 ευρώ. Δηλαδή όσοι λαμβάνουν αυτό το ποσόν από άλλες δραστηριότητες (π.χ. ενοίκια κτιρίων, μερίσματα κ.ά.) δεν θα παίρνουν επίδομα εφόσον βγαίνουν άνεργοι. Αντίθετα, θα λαμβάνουν ένα voucher απασχόλησης με το οποίο θα επαναπροωθούνται σε θέσεις απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ.

2. ΕΚΑΣ: Δεν θα το παίρνουν όσοι συνταξιοδοτούνται σε ηλικία μικρότερη των 60 ετών και θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια (το ποσόν των 9.884,11 ευρώ ετησίως).

3. Θα περιοριστεί το επίδομα απορίας που χορηγεί το υπουργείο Υγείας σε εμφανιζόμενους άπορους. Το συγκεκριμένο επίδομα ανέρχεται στα 900 ευρώ και χορηγείται άπαξ κάθε έτος. Θα τεθούν εισοδηματικά κριτήρια (7.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα), καθώς και το κριτήριο της περιουσίας.

4. Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας για άνεργους 45- 65 ετών, που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης και δεν μπορούν να βρουν δουλειά.

5. Τα ειδικά εποχιακά βοηθήματα ανεργίας (παροχή σε 150.000 δικαιούχους ειδικών κατηγοριών όπως οικοδόμοι, δασεργάτες, κ.λπ).

6. Το επίδομα για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας έως 29 ετών, που παραμένουν άνεργοι για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων.

7. Τα ειδικά βοηθήματα σε ανέργους μετά τη λήξη της επιδότησης εργασίας, που όμως καταβάλλονται με εισοδηματικά κριτήρια με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 8.804 ευρώ (π.χ σε αποφυλακισμένους, παλιννοστούντες κ.ά.).

8. Οι παροχές αφερεγγυότητας του εργοδότη σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πτώχευσαν ή τέθηκαν σε εκκαθάριση και στους οποίους οφείλονται αποδοχές που εμπίπτουν στο τελευταίο εξάμηνο.

9. Τα επίδομα στράτευσης σε όσους υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση.

10. Τα επίδομα σε περίπτωση διαθεσιμότητας, που είναι το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των 2 τελευταίων μηνών τις οποίες λάμβανε ο μισθωτός υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

11. Οι παροχές ασθένειας σε είδος, σε μακροχρόνια ανέργους άνω των 55 ετών.

12. Οι παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους μεταξύ 29 και 55 ετών, που καλύπτονται για 2 χρόνια.

13. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για ανασφάλιστους ανέργους έως 29 ετών.

14. Η προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος (κάλυψη από εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων στο ΛΑΕΚ).

15. Η εξάμηνη παροχή προστασίας μητρότητας μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, τοκετού και λοχείας.

16. Οι συμπληρωματικές παροχές μητρότητας, όπως είναι η πληρωμή διαφορών επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας από την Εργατική Εστία.

17. Το οικογενειακό επίδομα σε μισθωτούς με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη.

****

Επιδόματα που καταβάλλουν τα υπουργεία Εργασίας -Υγείας

Υπουργείο	Φορέας - Ποσό 
Εργασίας	ΟΓΑ: 2.000 ευρώ εφάπαξ παροχή
	174,28 ευρώ μηνιαίως επίδομα
	τρίτου παιδιού 43,55 ευρώ μηνιαίως
	πολυτεκνικό επίδομα για κάθε παιδί
	100,24 ευρώ μηνιαίως πολυτεκνικό
	επίδομα 578 ευρώ έως 1.500 ευρώ
	επίδομα μητρότητας και εποχικό επίδομα 
Υπουργείο Υγείας	697 ευρώ μηνιαίως στους τυφλούς
	362 ευρώ μηνιαίως στους κωφάλαλους
	527 ευρώ μηνιαίως σε νοητικές στερήσεις
	697 ευρώ μηνιαίως σε άτομα με AIDS και
	εγκεφαλική παράλυση
	900 ευρώ εφάπαξ επίδομα απορίας 


Σχολιάστε εδώ