Στα δικαστήρια για τα πρόστιμα του ΕΣΡ

Ποιο είναι το μέλλον του ΕΣΡ και της ΕΕΤΤ; Για λογαριασμό του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει μια νέα αποτίμηση του ρόλου και της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, όπου ζητείται και η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών που απαρτίζουν την αγορά. Η προοπτική της συγχώνευσης των δύο Αρχών, που έχουν κοινό πεδίο βάσης, τις επικοινωνίες, είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς το ΕΣΡ είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή, σε αντίθεση με την ΕΕΤΤ, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αυτήν τη στιγμή όμως και οι αγορές των ΜΜΕ και των τηλεπικοινωνιών δεν είναι έτοιμες να ανταποκριθούν σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή, οπότε αυτό που εξετάζεται είναι ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών. Η ΕΙΤΗΣΕΕ, από την πλευρά της, φαίνεται να ζητάει από την κυβέρνηση να υπάρχει η δυνατότητα να προσφεύγουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί στο Διοικητικό Εφετείο και να μην είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν την απόφαση του ΣτΕ ύστερα από έξι χρόνια. Διεκδικούν σε ένα διάστημα 60 ημερών από την επίδοση με δικαστικό κλητήρα του προστίμου να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο, με γνώμονα την εκδίκαση της υπόθεσης σε ένα διάστημα 4 μηνών.
Κερδοφόρος η ΕΕΤΤ
Μπορεί το ΕΣΡ να μη δημοσιεύει ισολογισμό, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία εμφανίζει κέρδη προ φόρων άνω των 50 εκατ. ευρώ το 2010 έναντι κερδών 34,8 εκατ. το 2009. Τα συνολικά έσοδα της ΕΕΤΤ ανέρχονται σε 82 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη (43,7 εκατ. ευρώ), από τέλη χορήγησης γενικών αδειών (12,9 εκατ. ευρώ), από τέλη χρήσης και εκχώρησης φάσματος σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς (19,1 εκατ. ευρώ). Από τέλη χρήσης-εκχώρησης-δέσμευσης αριθμών καταγράφεται έσοδο 7 εκατ. ευρώ. Η ΕΕΤΤ αποδίδει στον κρατικό προϋπολογισμό από το σύνολο των κερδών της ποσό ύψους 71,2 εκατ. ευρώ και μεταθέτει στο αποθεματικό της 13,8 εκατ. ευρώ. Κατά πληροφορίες, η ΕΕΤΤ οργανώνει τις υπηρεσίες της για τη χορήγηση του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος έως το τέλος του 2011, εκτιμώντας ότι θα έχει έσοδα ύψους 100 εκατ. γιʼ αυτήν τη χρονιά.


Σχολιάστε εδώ