Εισαγγελική γνωμοδότηση υπέρ Πατούλη

Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο στο να εκτεθεί ένας δήμαρχος μεγάλου δήμου ως υποψήφιος για την προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς δεν διαγράφεται από τον ΙΣΑ, αλλά απλώς αναστέλλεται η άσκηση του επαγγέλματός του για να μπορεί απερίσπαστος να αφοσιωθεί στα δημαρχιακά του καθήκοντα.

Αυτό αναφέρει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ευθυμία Σωτηροπούλου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο αφορά βέβαια την περίπτωση υποψηφιότητας του δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη για την οποία έχουμε γράψει και σε προηγούμενα φύλλα μας. Η κ. Σωτηροπούλου στο σκεπτικό της αναφέρει συγκεκριμένα:

«Από την επισκόπηση της ανωτέρω διάταξης (άρθρο 16 του Ν. 3852/10), όπως ρητά και με σαφήνεια διατυπώνεται, συνάγεται ότι αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνον και δεν θεσπίζεται λόγος διαγραφής των εκλεγέντων ιατρών ως δημάρχων από μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός αναστολής θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα, καθόσον δεν αποβάλλεται η ιδιότητα του ιατρού – η οποία και αποτελεί λόγο διαγραφής κατʼ άρθρο 10 του ΒΔ 11-10/7-11-1957. Απλώς αναστέλλεται η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Περαιτέρω δεν διευκρινίζεται ο τρόπος συμμετοχής στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών των εκλεγέντων ιατρών ως δημάρχων, ως εκ τούτου εφαρμοστέες τυγχάνουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 3852/2010 σχετικά με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα για τις θέσεις των αιρετών οργάνων των δήμων. Συνεπώς η απάντησή μας στο ερώτημά σας είναι αρνητική καθόσον δεν πρόκειται περί αποβολής της ιδιότητας του ιατρού ή απώλειας της νόμιμης άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος αλλά περί αναστολής ασκήσεως του τελευταίου».


Σχολιάστε εδώ