Αλλαγή εταιρείας για την «Καθημερινή»

Απόσχιση κλάδου και για την «Καθημερινή». Μετά τον Πήγασο, που μετέφερε το «Έθνος» σε θυγατρική του εταιρεία, ήρθε και η ώρα της «Καθημερινής» να προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας έλαβε την απόφαση για έναρξη των διαδικασιών απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της εταιρείας και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική Έντυπες και Δικτυακές Εκδόσεις, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού τις 30 Ιουνίου. Στη νέα εταιρεία που εξέδιδε τα περιοδικά της «Καθημερινής» θα μεταφερθεί όλος ο εκδοτικός τομέας και στη μητρική εταιρεία, η οποία πλέον θα έχει ρόλο holding εταιρείας, αφήνεται μόνο η δραστηριότητα των εκτυπώσεων. Η απόσχιση αυτή –όπως σημειώνεται– «δεν μεταβάλλει τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, καθότι τα μεγέθη τού υπό απόσχιση κλάδου συμπεριλαμβάνονται ήδη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας».


Σχολιάστε εδώ