Αλλάζουν όλα στη διανομή του Τύπου

Τα δύο πρακτορεία «Άργος» και «Ευρώπη», έχοντας στόχο «την αναδιοργάνωση, τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής του Τύπου» σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, καλούν με ανακοίνωσή τους κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα έως τις 8 Ιουνίου. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν φυσικά πρόσωπα, ομάδες φυσικών προσώπων, νομικά πρόσωπα, υφιστάμενες και υπό σύσταση εταιρείες που έχουν «επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά έργα». Η επιλογή θα γίνει από τα δύο πρακτορεία με «τεχνικοοικονομικά κριτήρια».
Από την ανακοίνωση, αλλά και από συζητήσεις με διευθυντικά στελέχη των πρακτορείων προκύπτει ότι προτεραιότητα θα έχουν οι νυν εφημεριδοπώλες που θα δεχθούν να μπουν στο νέο καθεστώς που προβλέπει ο νόμος. Αν δεν ανταποκριθούν, τότε θα προσληφθούν νέοι. Πάντως πολλοί εφημεριδοπώλες φέρεται να έχουν διαμηνύσει ότι θα ενταχθούν στο νέο σύστημα.
Με σύμβαση που θα υπογράφουν θα μπορεί να τους ανατίθεται μια περιοχή, τα πρακτορεία όμως θα καθορίζουν πώς θα γίνεται η διανομή, πού θα μοιράζονται τα πάντα και θα ελέγχονται όλα από το μηχανογραφικό σύστημα ώστε να γνωρίζουν τα πρακτορεία πόσα φύλλα και περιοδικά δόθηκαν σε κάθε σημείο πώλησης.
Στόχος της κίνησης αυτής, που γίνεται λόγω της απελευθέρωσης του επαγγέλματος των εφημεριδοπωλών, είναι να βελτιωθούν οι πωλήσεις και να μειωθούν οι επιστροφές των εφημερίδων. Για παράδειγμα, στη Ρώμη υπάρχουν 500 σημεία πώλησης εφημερίδων και στην Αθήνα 6.500. Επιδίωξη είναι να μειωθούν κάτω από 4.000. Παράλληλα με τις αλλαγές που θα έρθουν από τις 2 Ιουλίου σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, θα γίνουν παρεμβάσεις και στην επαρχία, με αξιοποίηση των υποπρακτορείων, ενώ θα επεκταθούν και τα «Κέντρα Τύπου», που ήδη υπάρχουν σε πολλές πόλεις.
Γεγονός βέβαια είναι ότι οι «ισχυροί» του κλάδου των εφημεριδοπωλών, που «ελέγχουν» πολλά σημεία πώλησης και υπάρχουν περιπτώσεις όπου λειτουργούν σαν «νονοί», θα χάσουν τα προνόμια που έχουν ως τώρα και τα υψηλά εισοδήματα και είναι σίγουρο ότι θα αντιδράσουν στην απελευθέρωση του επαγγέλματος των εφημεριδοπωλών. Η πλευρά πάντως των πρακτορείων δεν δείχνει να ανησυχεί ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην εφαρμογή των αλλαγών.


Σχολιάστε εδώ