Ποιοι είναι οι «φωνασκούντες»;

Στην επιστολή ισχυρίζεται ο Άγιος Φιλίππων ότι με το έγγραφο που έστειλε στην Ιερά Σύνοδο «εκαλούσα επισήμως τον Αρχιεπίσκοπο, έναν Συνοδικό Αρχιερέα και τον Αρχιγραμματέα να έλθουν να συμμετάσχουν στην εκκλησιαστική υποδοχή και το Πατριαρχικό Συλλείτουργο και έγραφα επί λέξει:

“Κατακολουθούντες τη κανονική τάξει, βαθυσεβάστως παρακαλούμεν την Υμετέραν Μακαριότητα, όπως ευδοκήση, ίνα συμμετάσχη εις τα από 18ης έως 20ής προγραμματιζόμενα περί την άφιξιν, την διαμονήν, την Πατριαρχικήν Συλλειτουργίαν και τον εγκαινισμόν του Συνεδριακού Κέντρου, μεθ’ ενός προσέτι Συνοδικού αδελφού Αρχιερέως εκ των, ως ονομάζωνται της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος και του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου, γνωρίζοντες Υμίν ότι οι έτεροι έξι άγιοι Συνοδικοί εκ του καταλόγου των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου (Νέων Χωρών) θα προσκληθώσιν δι’ ιδιαιτέρου προσωπικού προσκλητηρίου Γράμματος”».

Εξηγεί πως οι μεν Μητροπολίτες που συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας προσκλήθηκαν «επιλεκτικά», ενώ από τον κατάλογο των «Νέων Χωρών» άπαντες και οι προσκλήσεις έγιναν «με κριτήρια πρώτιστα αποστάσεως, με απόλυτο σεβασμό στην εκκλησιαστική τάξη και δεοντολογία».

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Μητροπολίτης Φιλίππων εκφράζει τη βεβαιότητα πως μας «παραπλάνησαν οι ισχυρισμοί των φωνασκούντων που βάναυσα προσβάλλουν πρόσωπα και διαστρέφουν γεγονότα και την αλήθεια». Αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο έπρεπε να δοθεί βαρύτητα στο να προσκληθούν μόνο Μητροπολίτες των «Νέων Χωρών»;

Γιατί πρέπει, έστω και σε «τυπικές» εκδηλώσεις, να χωρίζεται η Εκκλησία σε δύο πλευρές, στους «νεοχωρίτες» και τους «παλαιοχωρίτες»; Ας προσκαλούσατε εσείς και τους της «Παλαιάς Ελλάδας» και ας μην ερχόντουσαν λόγω… απόστασης, όπως λέτε. Πράγματι, στη λίστα που μας στείλατε το… 99% των αρχιερέων που παρευρέθησαν ήταν από τις «Νέες Χώρες». Οι άλλοι σκέφτηκαν το… ταξίδι στην Καβάλα ή απλώς δεν έλαβαν ποτέ πρόσκληση…

Όμως δεν εξηγείτε και ποιοι είναι οι «φωνασκούντες» που μας «παραπλάνησαν»… Γιατί δεν μιλάτε ανοικτά, όπως σας θυμόμαστε από το παρελθόν να τα λέτε έξω από τα δόντια; Πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε τα ονόματα των «φωνασκούντων», Σεβασμιώτατε.


Σχολιάστε εδώ