Νέος νόμος για τις Προμήθειες των Ε.Δ., νέα προβλήματα

Αν και η αξιωματική αντιπολίτευση το καταψήφισε επί της αρχής, συμφώνησε σε αρκετά άρθρα, τα οποία ήταν αντίστοιχα του δικού της νόμου που ψηφίστηκε το 2006 (νόμος Σπηλιωτόπουλου). Από την κοινοβουλευτική παρουσία της ΝΔ στη συζήτηση (Κεφαλογιάννης, Τζίμας, Λεονταρίδης κ.ά.), φάνηκε ότι είχε γίνει καλή προετοιμασία και μάλιστα αρκετές προτάσεις της ΝΔ έγιναν αποδεκτές από τον ΥΕΘΑ κ. Ευάγγ. Βενιζέλο. Πάντως, ως σημαντική αδυναμία του νέου νόμου καταγράφεται η απουσία προβλέψεων για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και οι νεφελώδεις διατυπώσεις περί «Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής», για την εφαρμογή της οποίας απαιτείται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης. Επίσης με τον νέο νόμο συγκροτείται στο ΥΠΕΘΑ μια Κεντρική Αρχή Προμηθειών (η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων ΓΔΑΕΕ) που θα είναι αρμόδια για τη διαπραγμάτευση, σύναψη και παρακολούθηση όλων των συμβάσεων προμηθειών στρατιωτικού εξοπλισμού, είτε πρόκειται για κύριες συμβάσεις είτε για συμβάσεις υποστήριξης. Στις προμήθειες αυτές περιλαμβάνονται ακόμη και τα ανταλλακτικά, τα οποία, ως γνωστόν, απαιτούν ενέργειες εφοδιασμού σε καθημερινή βάση για κάλυψη επιχειρησιακών ή επισκευαστικών αναγκών. Έτσι η ΓΔΑΕΕ αποκτά πλέον τον απόλυτο συγκεντρωτικό έλεγχο όλων των προμηθειών, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό, ειδικότερα για τα υλικά και ανταλλακτικά, που αποτελούν για τα Γενικά Επιτελεία μείζονα εφοδιαστική δράση.

Τα Γενικά Επιτελεία έπρεπε να διατηρήσουν την ευθύνη για την προμήθεια υλικών ή ανταλλακτικών υποστήριξης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κάθε Κλάδου, των προτεραιοτήτων που τίθενται από τη φυσική ηγεσία, αλλά και της αποστολής που το κάθε Γενικό Επιτελείο καλείται να εκτελέσει. Τώρα εκφράζονται φόβοι ότι το κάθε Γενικό Επιτελείο θα χάσει την καθημερινή επαφή του με το εφοδιαστικό του σύστημα και συνεπακόλουθα με τον αντίστοιχο επισκευαστικό του φορέα, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις και πολλά εφοδιαστικά προβλήματα…


Σχολιάστε εδώ