Για τον Νιόνιο…

Αναφέρθηκε σε αραιοκατοικημένα νησιά, στην προοπτική αγροτικής καλλιέργειας και στο ζωντάνεμά τους γενικότερα. Εκτός κι αν δεχθούμε ότι οι λαθρομετανάστες διάγουν καλύτερα, στοιβαγμένοι δέκα δέκα μέσα σε μια κάμαρα.

Αντί όμως να εγερθεί το ερώτημα μήπως τα όποια νησιά χάσουν το (ελληνικό) χρώμα τους, έπεσε το ανάθεμα στον Νιόνιο, αλλά από την ανάποδη. Ιδέες, ωστόσο, και προτάσεις χρειάζονται. Γιατί είναι πιο εύκολο να κρίνεις και ανέξοδο να επικρίνεις αν δεν έχεις ταυτόχρονα κάτι να αντιπροτείνεις…


Σχολιάστε εδώ