Σχέδιο για δημιουργία cruise terminal

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επένδυση θα γίνει μέσω συνέργειας του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, στη βάση μιας παραχώρησης, στην οποία ο ιδιώτης επενδυτής θα δεσμεύσει τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια και θα κινητοποιήσει τα αναγκαία δανειακά για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

Το έργο αποτελεί έναν μηχανισμό δημιουργίας και μετάδοσης ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής του, όσο και σε μόνιμη βάση στο μέλλον.

Τέλος, η δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου σταθμού κρουαζιερόπλοιων και επιβατών στην Αττική και η εγκατάσταση του Λεκανοπεδίου ως κέντρου της διεθνούς κρουαζιέρας προσφέρει πολλαπλασιαστικές οικονομικές ωφέλειες και συνέργειες στην ελληνική οικονομία, με θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη προσέλκυση τουρισμού, στην αύξηση της αεροπορικής κίνησης (αφίξεων/αναχωρήσεων) του Αεροδρομίου των Αθηνών, στην ανάδειξη της Αθήνας σε προορισμό συνεδριακού τουρισμού, στην ουσιαστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην αύξηση των διανυκτερεύσεων στην Αθήνα. Το έργο προτείνεται να χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση του Ν.3894/10, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες επιτάχυνσης του θεσμικού πλαισίου του fast track. Θα τελεί υπό την αρμοδιότητα της ΔΕΣΕ.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως προβλέπει ο Ν.3894/10 για τις Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις, με τελικό κριτήριο επιλογής αναδόχου/εταίρου του Δημοσίου, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Φορέας υλοποίησης των διαδικασιών προετοιμασίας και δημοπράτησης θα είναι, σύμφωνα με τον Ν.3894/10, το Invest in Greece, το οποίο θα αναλάβει τις διαδικασίες πρόσληψης συμβούλων, την προετοιμασία των Τευχών Δημοπράτησης (τεύχος διακήρυξης, σχέδιο σύμβασης παραχώρησης, καταστατικό νέας εταιρείας) και την υποστήριξη της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου.

Το νέο cruise terminal θα ανήκει και θα λειτουργεί από μια νέα εταιρεία (NewCo ή παραχωρησιούχοι) η οποία θα αναλάβει, μέσω σύμβασης παραχώρησης, τη χρηματοδότηση, τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και συντήρηση, όπως και την επέκταση του terminal για μια περίοδο 30-35 ετών, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές, λειτουργικές και συμβατικές απαιτήσεις του Δημοσίου.

Στη νέα εταιρεία, το ελληνικό Δημόσιο θα διακρατήσει ποσοστό ιδιοκτησίας μετοχικού κεφαλαίου, ύψους κατʼ αρχάς 55%, ενώ ο ιδιώτης στρατηγικός εταίρος του Δημοσίου θα αναλάβει το 45% των μετοχών της νέας εταιρείας/παραχωρησιούχου.

Έτσι διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, αλλά και η σωστή λειτουργία του cruise terminal για να μπορέσει να φθάσει στο μέγιστο της απόδοσής του. Είναι το μοντέλο διαχείρισης και διοίκησης που εφαρμόζεται και στο αεροδρόμιο Σπάτων.

Το σχέδιο που έχει καταθέσει στο πρόγραμμα που παρουσίασε στις αρχές του χρόνου ο ΟΛΠ για παρόμοιο έργο κρίνεται υπερβολικά δαπανηρό, γιατί τα νερά στο σημείο που προβλέπεται να γίνουν τα νέα κρηπιδώματα (μπροστά στη Σχολή Δοκίμων) είναι πολύ βαθιά, ενώ οι εκτάσεις για τη δημιουργία των άλλων υποδομών (δημιουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων στο Παλατάκι) θεωρείται πολύ δύσκολη γιατί ο χώρος διεκδικείται από τον Δήμο Πειραιά και αναμένεται πολύχρονος δικαστικός αγώνας.

Μια ακόμα λύση που είχε συζητηθεί ήταν το Λαύριο αλλά η μετώπη του Φαληρικού Όλμου θεωρείται ιδανικός χώρος για το έργο.


Σχολιάστε εδώ