Πάνω και από το ΣτΕ το ΕΣΡ

«ΕΣΡ μακράς διάρκειας»! Η τροπολογία που προωθεί το υπουργείο Πολιτισμού για την παραμονή των μελών του ΕΣΡ έρχεται σε σύγκρουση με την πρόσφατη (1098/2001) απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ που κρίνει μη νόμιμη την επέκταση της θητείας για πάνω από 8 μήνες. Η τροπολογία του υπουργείου Πολιτισμού, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο Ραγκούση, χαρακτηρίζεται ανεπίτρεπτη αντισυνταγματική ενέργεια. Η τροπολογία αναφέρει ότι «κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. ε του ν. 3051/2002, η αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ καλύπτει ισόχρονο διάστημα μέχρι τον διορισμό νέων μελών κατά την παράγραφο 2 εδ. α του ιδίου ως άνω άρθρου και είναι επιτρεπτή επί όσο χρόνο δεν έχουν οριστεί τα νέα μέλη». Η θητεία των μελών είναι τετραετής, αλλά ο νόμος προβλέπει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την αντικατάστασή τους. Η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι «μετά την πάροδο του εύλογου χρόνου το Σύνταγμα δεν ανέχεται πλέον την παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής, η δε ανεξάρτητη αρχή δεν διαθέτει από το χρονικό αυτό σημείο και μετά νόμιμη συγκρότηση». Γι’ αυτό και το ΣτΕ κρίνει ότι η επίμαχη διάταξη «πρέπει να ερμηνευθεί με την αυτή, συνάδουσα προς το Σύνταγμα, έννοια», ότι δηλαδή επιτρέπει την παράταση της θητείας αυτών μόνον επί εύλογο χρόνο και μόνο για εύλογη αιτία. Το ΣτΕ κρίνει πως «αντίθετη εκδοχή θα αποσυνέδεε την ύπαρξη και τη λειτουργία της ανεξάρτητης αυτής διοικητικής αρχής από τη συγκεκριμένη συνταγματική της βάση». Κοινώς, το ΕΣΡ θα είναι μια Αρχή η οποία θα λειτουργεί πέρα από τα όρια του Συντάγματος, ανάλογα με τις διαθέσεις της πολιτικής εξουσίας. Από νομικούς εκτιμάται ότι η τροπολογία αυτή καταργεί τη διάκριση των εξουσιών, βάζοντας τη νομοθετική εξουσία να ασκήσει αρμοδιότητα της δικαστικής, δηλαδή την ερμηνεία νόμου. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει προληπτικά, πριν τυχόν επιληφθεί η δικαστική εξουσία για να ασκήσει την ερμηνευτική των νόμων αρμοδιότητά της, και όχι αμέσως μετά τη δικαστική ερμηνεία, εν προκειμένω του ΣτΕ, μιας διάταξης νόμου. Με αυτήν την επιλογή δεν αποφασίζει πλέον ο δικαστής αλλά ο πολιτικός για το αν ένας νόμος είναι συνταγματικός ή όχι. Η κίνηση αυτή από την κυβέρνηση συμπίπτει τουλάχιστον χρονικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΕΣΡ περί προστασίας των θεσμών στην υπόθεση του «Ράδιο Αρβύλα» και το πρόστιμο των 150.000 ευρώ στο Kontra για τις αναφορές στο πρόσωπο του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Τα μέλη του ΕΣΡ αγνοούν τα ραδιοτηλεοπτικά»!

Ποια είναι η πραγματική κατάσταση της Αρχής; Την αποκαλύπτει με άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής» ο δικηγόρος και ειδικός επιστήμονας του ΕΣΡ Αλέξανδρος Οικονόμου, που δεν διστάζει να περιγράψει την κατάσταση στο Συμβούλιο. «Ως προς τα πρόσωπα, όσοι μέχρι σήμερα έχουν επιλεγεί ως μέλη του ΕΣΡ αγνοούν (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) τη λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού συστήματος». Πρόκειται για ένα «παράδοξο φαινόμενο», που κατά τον ειδικό επιστήμονα του ΕΣΡ έρχεται σε αντίθεση «με τη θεμελιώδη νομιμοποιητική αρχή λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών, δηλαδή την επιστημονική-επαγγελματική εξειδίκευση των μελών τους στο έργο που αναλαμβάνουν, κάτι που δεν ισχύει για τους επικεφαλής της παραδοσιακής δημόσιας διοίκησης (δηλαδή τους υπουργούς και τους υφυπουργούς) που νομιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την ψήφο του ελληνικού λαού».


Σχολιάστε εδώ