Μισθώνουν κυλικεία νοσοκομείων από ανάπηρους και θησαυρίζουν…

Ο πρόεδρος της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου κ. Χαράλαμπος Λυμπερόπουλος, με επιστολή που μας έστειλε, το αμφισβητεί. Συγκεκριμένα γράφει:

«Κύριε Διευθυντά,

Εις το φύλλο σας της 30/4/2011 και εις την πρώτη σελίδα καταχωρίσατε άρθρο με τίτλο ”Ανεκμετάλλευτος θησαυρός για τα δημόσια νοσοκομεία τα κυλικεία”, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς (π.χ. τα έχουν δώσει τζάμπα σε αναπήρους…).

Επί αυτού σας γνωρίζουμε τα εξής:

Επειδή η Πολιτεία αδυνατούσε και αδυνατεί να χορηγεί μια αξιοπρεπή σύνταξη στους αναπήρους και τα θύματα πολέμου με συνταγματική επιταγή (άρθρο 21 σήμερα του Συντάγματος) παραχωρεί στα νοσοκομεία άδειες κυλικείων, από την εκμετάλλευση των οποίων συμπληρώνουν τη σύνταξή τους (η οποία σημειωτέον για τους περισσότερους είναι του ποσού των 470 ευρώ μηνιαίως).

Οι ανωτέρω άδειες παραχωρούνται όχι σε έναν ανάπηρο αλλά σε περισσότερους (συνήθως 5 ή και 7), ανάλογα με την αποδοτικότητα εκάστου κυλικείου.

Συνεπώς εξ αυτών, οι οποίοι λόγω της μεγάλης ηλικίας των αναπήρων πολέμου τα μισθώνουν, ζουν όχι ένας, αλλά πολλοί ανάπηροι πολέμου με τις οικογένειές τους αλλά και οι μισθωτές τους με τις οικογένειές τους.

Τα μισθώματα που εισπράττουν κυμαίνονται από 800 μέχρι 1.500 ευρώ μηνιαίως για κάθε ανάπηρο και δεν θησαυρίζουν.

Μακάρι η Πολιτεία να χορηγούσε αξιοπρεπή πολεμική σύνταξη, αντάξια των θυσιών των μελών μας προς την πατρίδα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Και αν ακόμη αληθεύει ο ισχυρισμός της εφημερίδας σας ότι υπάρχει μίσθωμα υπερβολικό για κυλικείο ιδιωτικού θεραπευτηρίου, δεν θα πρέπει να αγνοούνται και να αποσιωπούνται τα ανωτέρω, ούτε το γεγονός ότι η πελατεία και οι τιμές είναι ίδιες με των νοσοκομείων, ούτε ότι δεν θα επήρχετο λύση με την αφαίρεση των κυλικείων από τους αναπήρους πολέμου στα οικονομικά των νοσοκομείων, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Θεωρούμε το άρθρο σας ελλιπές και παραπλανητικό για την πραγματική υφισταμένη κατάσταση και παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την παρούσα στην ίδια στήλη της εφημερίδας σας στην οποία καταχωρίσατε το ως άνω άρθρο.

Άλλα κατάλαβαν…

Προφανώς δεν κατανοήσατε το νόημα του σχολίου μας. Δεν εναντιωθήκαμε στη χορήγηση αδειών κυλικείων νοσοκομείων σε αναπήρους και θύματα πολέμου. Αναφερόμαστε στους μισθωτές και στα ποσά τα οποία κερδίζουν χωρίς το νοσοκομείο να εισπράττει ούτε ένα ευρώ! Αυτό είναι σωστό, δίκαιο;

Πολλοί μάλιστα εκ των μισθωτών παλαιότερα (ίσως και σήμερα) είχαν μισθώσει περισσότερα του ενός κυλικεία.

Στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς που ζει η πατρίδα μας θα αναμέναμε την ελάχιστη θετική ανταπόκριση από μέρους σας σχετικά με τη διαδικασία της εκμίσθωσης των κυλικείων.

Είναι αδιανόητο το νοσοκομείο να διαθέτει τους χώρους, να παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (φως, νερό κ.λπ.) και καθαριότητα, αλλά να «καρπούνται» τρίτοι υπερκέρδη. Πολύ ευχαρίστως (για του λόγου το αληθές) να επισκεφθούμε μαζί σας ένα κυλικείο νοσοκομείου και να καταμετρήσουμε τα ημερήσια κέρδη.

Εμείς, λοιπόν, προτείνουμε το αυτονόητο: Να χορηγεί το νοσοκομείο στον κάθε ανάπηρο το ποσόν των 800 – 1.500 ευρώ μηνιαίως, αλλά να έχει αυτό (το νοσοκομείο) το δικαίωμα εκμετάλλευσης του κυλικείου και όχι ο οιοσδήποτε μισθωτής.

Έτσι το νοσοκομείο θα δύναται να διαθέτει τα διάφορα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, προς όφελος των πτωχών και ανήμπορων ασθενών. Παρεμπιπτόντως, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε ποια είναι τα κυλικεία που έχουν παραχωρηθεί σε 5 ή και 7 αναπήρους.

Τέλος, υπάρχουν κυλικεία τα οποία εκμεταλλεύονται οι ίδιοι οι ανάπηροι (π.χ. στο ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ») και βεβαίως εξαρτάται από αυτούς κατά πόσο θα είναι σωστοί επαγγελματίες και εξυπηρετικοί στο κοινό προκειμένου να έχουν αύξηση της κερδοφορίας τους.


Σχολιάστε εδώ