Εκπέμπει SOS ο ΕΔΟΕΑΠ

Τα επίσημα στοιχεία είναι δραματικά. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΔΟΕΑΠ οδηγηθήκαμε σε μείωση των αποθεματικών μας κατά 18,5 εκατ. ευρώ. Ευθύνη για τα οικονομικά αποτελέσματα έχει ολόκληρο το ΔΣ, γιατί η διεθνής οικονομική κρίση και στη συνέχεια η ελληνική κρίση, που είχε αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων από το αγγελιόσημο, δεν αποτελούν τη μοναδική αιτία.

Το 23% των συνολικών εσόδων δαπανάται σε έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Οργανισμού, δηλαδή, σε μισθούς απασχολουμένων και έξοδα λειτουργίας. Σε περιόδους κρίσης η διοίκηση οφείλει να εκλογικεύει τα συγκεκριμένα έξοδα, μειώνοντας και όχι αυξάνοντας τον αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων, αφού οι νέες τεχνολογίες και η μηχανογράφηση συμβάλλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και άρα χρειάζονται λιγότεροι διοικητικοί υπάλληλοι, παρότι αυξήθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων.

Η διοίκηση οφείλει, επίσης, να μειώσει αντί να αυξάνει τις αποδοχές γιατρών που σήμερα αμείβονται ακόμα και με 3.500 ευρώ τον μήνα για τετράωρη με πεντάωρη απασχόληση, ενώ παράλληλα διατηρούν τα ιδιωτικά τους ιατρεία. Γιατί σε λίγο θα δούμε να μειώνονται κι άλλο οι συντάξεις μας, να υποβαθμίζεται η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη και να κινδυνεύει το εφάπαξ μας για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα των υπηρεσιών.

Από την κακή διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας σε μετοχές χάσαμε πέρυσι 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ από χρεόγραφα χάσαμε άλλο ένα εκατομμύριο. Άρα έπρεπε να έχουμε αναδιαρθρώσει το χαρτοφυλάκιό μας επενδύοντας σε χρεόγραφα εγγυημένης απόδοσης. Επιπλέον, υποτιμήσαμε τις επισφαλείς εισπράξεις μας, από 1,5 εκατ. ευρώ το 2009 σε 400 εκατ. το 2010.

Συνολικά χάσαμε 5 εκατ. ευρώ περίπου, ποσόν που αντιστοιχεί στο 50%, σχεδόν των διοικητικών δαπανών, που ανέρχονται σε 11 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, με καλύτερη διαχείριση θα είχαμε μειώσει τη συνολική ζημία κατά 28% και δεν θα χρειαζόταν να κοπεί το επίδομα αδείας των συνταξιούχων, ιδιαίτερα επειδή οι κύριες συντάξεις μας είναι εξαιρετικά χαμηλές, υπολογιζόμενες κατά αντισυνταγματικό τρόπο.

Τέλος, οφείλω να παρατηρήσω για άλλη μια φορά το καθεστώς αδιαφάνειας που επικρατεί. Στο πλαίσιο αυτό ρωτώ το ΔΣ:

* Πού είναι επενδεδυμένα τα αποθεματικά μας; Ποιες μετοχές και τι ύψους έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μας; Έχουν αγοραστεί τοξικά ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου ή όχι; Σε ποιες τράπεζες έχουν κατατεθεί τα αποθεματικά μας, με ποιο ακριβώς επιτόκιο;

* Γιατί δεν δημοσιεύτηκε στο φυλλάδιο που μας διανεμήθηκε η περίληψη της έκθεσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) για τις επίμαχες επενδύσεις μας στο χρηματιστήριο το 1999;

* Γιατί δεν δημοσιεύτηκε στο ίδιο φυλλάδιο περίληψη της έκθεσης του ΣΟΛ για την αγορά του κτιρίου της οδού Σισίνη;

* Γιατί το ΣΟΛ διατηρεί επιφυλάξεις για τον ισολογισμό και δεν δίνει πιστοποιητικό ελέγχου, όπως αναφέρεται στη σελ. 29 στο ενημερωτικό φυλλάδιο του 2009 – 2010;


Σχολιάστε εδώ