Δεν έχει κωλύματα ο Πατούλης

Ο Δήμος Αμαρουσίου επιβεβαιώνει το δημοσίευμά μας ως προς το σκέλος του ότι ο κ. Πατούλης θέλει να διεκδικήσει την προεδρία του ΙΣΑ, αλλά για τα κωλύματα που αναφέραμε ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν και οφείλονται σε εσφαλμένη αντίληψη διοικητικής υπαλλήλου του υπουργείου Εσωτερικών, μια και το θέμα δεν απασχόλησε τη Νομική Υπηρεσία του. Συγκεκριμένα, στην απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Οι διατάξεις του Προγράμματος ”Καλλικράτης” προβλέπουν ως μόνη και αποκλειστική συνέπεια στο πρόσωπο του εκλεγμένου δημάρχου, την αναστολή της επαγγελματικής ελευθερίας του, δηλαδή την αφαίρεση της δυνατότητός του για ανεμπόδιστη επιλογή και άσκηση επαγγελματικής βιοποριστικής δραστηριότητας και καμία άλλη δέσμευση στο πρόσωπό του προβλέπεται ώστε να προκύπτει αβίαστα ότι οι εκλεγέντες στις εκλογές του μηνός Νοεμβρίου 2010 ιατροί ως δήμαρχοι, δεν μπορούν μεν από 1.1.2011 να ασκούν το ιατρικό λειτούργημά τους, αλλά μπορούν να είναι μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και να εκλέγονται μέλη της διοικήσεως ή των πειθαρχικών συμβουλίων του. Εξάλλου, απ’ το με αρ. πρωτ. 19305/18.4.2011 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, που αναφέρεται στο δημοσίευμά σας, προκύπτει ότι αυτό προέρχεται απ’ τη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου και όχι απ’ τη Νομική Υπηρεσία του, γίνεται σ’ αυτό απλή αναφορά των συναφών διατάξεων του ν. 3852/2010 περί της αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακολουθεί επισήμανση ξένης και αδιάφορης προς το θέμα διάταξης σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας και αμέσως μετά προκύπτει ”η νομική διάγνωση” διοικητικής υπαλλήλου ότι ”οι γιατροί που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 16 και 119 του ν. 3852/2010 εμπίπτουν και στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του Β.Δ. 11.10/7.11.1957 (Α’ 225)”. Είναι προφανές ότι η εσφαλμένη αυτή γνώμη διοικητικής υπαλλήλου του υπουργείου Εσωτερικών ήταν και η αιτία του εσφαλμένου άνω δημοσιεύματος της έγκριτης εφημερίδας σας».

Ο υπουργός τι λέει;

Κατ’ αρχάς οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο δήμαρχος Αμαρουσίου αντέδρασε αμέσως σ’ ένα θέμα που τον αφορούσε, γιατί αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ευαισθησία και αυξημένη αίσθηση ευθύνης. Τώρα αν το κώλυμα που προκύπτει οφείλεται σε λάθος άποψη κάποιου υπαλλήλου, το ερώτημα είναι ποια είναι η θέση της Νομικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών. Ο υπουργός κ. Γιάννης Ραγκούσης δεν έχει θέση; Τι λέει; Ο άμεσα ενδιαφερόμενος κ. Πατούλης δεν θα πρέπει να έχει και την άποψη του προϊσταμένου του υπουργού για να μην μπορεί κανείς να τον αμφισβητεί;


Σχολιάστε εδώ