Όλα νόμιμα…

Αβάσιμη θεωρεί ο πρόεδρος του ΕΣΡ Ι. Λασκαρίδης την κατηγορία της Ένωσης Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (έχει αναρτηθεί ολόκληρη στο www.typologies.gr) περί μη νόμιμης συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έπειτα από την απόφαση 1098/2011 του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έκρινε τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Αρχής τουλάχιστον για το 2008 μη νόμιμη, με την αιτιολογία ότι η θητεία των μελών του ΕΣΡ είχε παραταθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 8 μηνών. Η άποψη του προέδρου της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής είναι πως «η παρούσα σύνθεση του Συμβουλίου είναι νόμιμη». «Από τα έξι μέλη του Συμβουλίου τα τέσσερα είναι τα παλιά και τα δύο νέα, η αντιπρόεδρος κ. Λίνα Αλεξίου και ο κ. Γ. Στεφανάκης. Για τη νομιμότητα αυτών των προσώπων δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σχετικά με το ζήτημα της θητείας του μέλους Κ. Τσουράκη, κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου 3051/2002, η θητεία των μελών ανεξαρτήτων αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό των νέων», απάντησε ο πρόεδρος του ΕΣΡ. Υπογράμμισε παράλληλα ότι «το άρθρο 13 παρ. 1 του νόμου 2690/1999 ορίζει ότι η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα επόμενα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία». Πρόσθεσε επίσης ότι «το ζήτημα δεν αφορά εμάς αλλά βάσει Συντάγματος τη Βουλή των Ελλήνων».
kkk
Νόμιμη θεωρεί ότι είναι η ψηφιακή μετάδοση του Καναλιού 10 στη συχνότητα 22 UHF από το Κέντρο Εκπομπής Αίγινας ο πρόεδρος του ΕΣΡ Ι. Λασκαρίδης.
Η απόφαση της Αρχής βασίζεται στο άρθρο 14 παρ. 2 και 3 του νόμου 3592 / 2007, που αναφέρει πως «με απόφαση του ΕΣΡ, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζεται ποιοι και ποιοι» σταθμοί θα εκπέμπουν ψηφιακά, σε συνδυασμό με την υποχρέωση της ΕΡΤ να μεταφέρει και το πρόγραμμα άλλων αναλογικών σταθμών. Ο νόμος όμως προσδιορίζει τον αριθμό 12 για την ψηφιακή εκπομπή των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών στο λεκανοπέδιο. Το ΕΣΡ, κατά τον πρόεδρό του, από τη στιγμή που έκρινε ότι το πρόγραμμα του Καναλιού 10 μπορεί να μεταδοθεί ψηφιακά, ήταν υποχρεωμένο να ψάξει να βρει συχνότητα.


Σχολιάστε εδώ