Χωρίς καμιά διαφάνεια η επιλογή των συμβούλων για τις αποκρατικοποιήσεις

Μεγάλης προβολής έτυχαν οι αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής σχετικά με τις αποκρατικοποιήσεις για την εξεύρεση 50 δισ. ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποφάσεις, έγινε πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων (BNP Paribas και Εθνική Τράπεζα), καθώς και νομικών συμβούλων (Δικηγορική Εταιρεία Μπερνίτσα) για την επέκταση της διάρκειας της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης, καθώς και για τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της συμμετοχής του Δημοσίου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ. Επίσης, ανακοινώθηκε η πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων (Citi Group, Τράπεζα Πειραιώς), ειδικού χρηματοοικονομικού συμβούλου (ΛΑΜΔΑ Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι), νομικού συμβούλου (Δικηγορική Εταιρεία Ζεμπέρης, Μαρκεζίνης, Λάμπρου και Συνεργάτες) και τεχνικού συμβούλου (Barcelona Strategical Urban Systems AIE) για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Ακόμη ανακοινώθηκε η πρόσληψη διεθνούς νομικού συμβούλου το προσεχές διάστημα. Υπάρχει επίσης η πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου (Lazard & Co Ltd) και νομικού συμβούλου (Δικηγορική Εταιρεία Καλλιμόπουλος, Λουκόπουλος, Χιωτέλλης) για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και για τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της εμπορικής του δραστηριότητας.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι θα προσληφθούν σύμβουλοι για το σύνολο των δράσεων αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν προσλήψεις για επέκταση σύμβασης του ΟΠΑΠ, συμβάσεις παραχώρησης, περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια, ΛΑΡΚΟ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Κρατικά Λαχεία, υποθαλάσσια αποθήκη φυσικού αερίου. Σχεδόν το σύνολο των προσλήψεων των συμβούλων για τις δράσεις αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2011.

Το εκπληκτικό είναι ότι με ένα νομικό πλαίσιο χωρίς διαφάνεια η κυβέρνηση μπορεί να ορίσει όποιον θέλει ως σύμβουλο, δηλαδή γυρίζουμε σε εποχές που ο βασιλιάς μπορούσε να ορίσει πρωθυπουργό τον κηπουρό του. Χρησιμοποιεί εκ νέου τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης σε νομικούς συμβούλους. Αυτά λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο όπου το πολιτικό σύστημα δοκιμάζεται και οι πολίτες θεωρούν πως τίποτα δεν γίνεται στο φως και με διαφάνεια.

Η αυθαίρετη επιλογή των συμβούλων έγινε κατά παράβαση των κανόνων και ειδικότερα των αρχών της διαφάνειας, του μη αποκλεισμού και της αποφυγής διακρίσεων. Η εφαρμογή των αρχών αυτών επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής των συμβούλων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι πρέπει να επέμβουν στο πάρτι εκατομμυρίων χωρίς διαφάνεια.


Σχολιάστε εδώ