Και τρίτο αξίωμα θέλει ο δήμαρχος Αμαρουσίου!

Τρικυμία στη ΝΔ έχει ξεσηκώσει η πρόθεση του δημάρχου Αμαρουσίου, Γιώργου Πατούλη, που είναι και αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά θέλει να γίνει τώρα και πρόεδρος στις επικείμενες εκλογές των ιατρών.
Και η τρικυμία δημιουργεί πολλές αναταράξεις γιατί, πέρα από πρόεδρος των γιατρών, αργότερα θα θέλει να γίνει και βουλευτής Β΄ Αθήνας, αλλά ίσως και δήμαρχος Αθήνας, λένε βουλευτές της ΝΔ αλλά και στελέχη. Να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό, έπειτα από την επανεκλογή του στο Μαρούσι, εκλέχθηκε και πρόεδρος του Συνδέσμου για την Προστασία της Ανάπλασης του Πεντελικού.
Τα πράγματα όμως δεν είναι και τόσο εύκολα, αφού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «αναστέλλεται η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων».
Αλλά και επί πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 282 παρ. 18 του ίδιου νόμου, «η αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος και ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 ισχύει για δήμους με πληθυσμό άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων».
Ο Δήμος Αμαρουσίου, ως γνωστόν, έχει πάνω από 25.000 κατοίκους. Οπότε το κώλυμα ασυμβιβάστου είναι αδιαμφισβήτητο για τον δήμαρχο Αμαρουσίου.
Θα έπρεπε, τονίζουν, ο δήμαρχος να είχε παραιτηθεί και από αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, αφού από 1-1-2011 έχει ορκισθεί και έχει αναλάβει καθήκοντα δημάρχου. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1565/1939, «Μόνιμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι και ιατροί της κρατικής διοίκησης, εις ους απαγορεύεται διά νόμου η ιδιωτική άσκησις του επαγγέλματος δύνανται να είναι μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου δεν δύνανται όμως να εκλέγονται μέλη της διοικήσεως ή των πειθαρχικών συμβουλίων».
Που σημαίνει ότι ο δήμαρχος, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του δεν έχει δικαίωμα να ασκεί το ιατρικό επάγγελμα και εφόσον δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, μπορεί μεν να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά δεν μπορεί να εκλέγεται μέλος της διοίκησης ή των πειθαρχικών συμβουλίων και κατ’ επέκταση εκπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Στον χώρο πάντως του Συνδικαλιστικού της ΝΔ μεθοδεύουν ο δήμαρχος Αμαρουσίου να είναι υποψήφιος για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Όμως κάποιοι στη ΝΔ δεν συμφωνούν, με αποτέλεσμα ένας εμφύλιος σπαραγμός να είναι προ των πυλών. Ήδη κατατέθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών έγγραφο αίτημα από τον Ιατρικό Σύλλογο για χορήγηση γνωμοδότησης σχετικά με το τι ισχύει. Μόνο που απογοήτευσε την πλευρά Πατούλη η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών με το υπ’ αριθ. 19305/18-4-2011 έγγραφό του.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 119 και 282 παρ. 18 του ν. 3852/2010 (Α 87) αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε δήμους άνω των 25.000 κατοίκων και των περιφερειαρχών».


Σχολιάστε εδώ