Η ΕΡΤ «σώζει» τις ΔΕΚΟ!

Έτσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, «παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% το Α’ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010, ήτοι μείωση κατά 277,9 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των εξόδων το Α’ τρίμηνο 2011 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά 295,7 εκατ. ευρώ, ήτοι 30%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε μείωση κατά 34% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν. 3899/10, αλλά και της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων, λόγω της εφαρμογής του ν. 3845/10, με έναρξη ισχύος από 1/6/2010. Ακόμη οφείλεται στη μείωση κατά 41% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων και στη μείωση των τόκων το 2011 κατά 29%.
Αν δει κανείς τα στοιχεία της ΕΡΤ, η διαφορά των αριθμών είναι εντυπωσιακή. Η κρατική ραδιοτηλεόραση στο τρίμηνο έχει θετική μεταβολή κατά 156%, όταν ο γενικός μέσος όρος είναι στο 43%. Η ΕΡΤ έχει πλεόνασμα 11.597.000 ευρώ, όταν το ίδιο διάστημα του 2010 εμφάνιζε ζημίες 21.242.000. Το σύνολο των εσόδων της μειώθηκε στα 77.972.000 ευρώ, έναντι 80.598.000 ευρώ την ίδια περίοδο του 2010, ενώ τα έξοδα μειώθηκαν κατά 35%, στα 66.375.000 ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2011, έναντι 101.840.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 25%, στα 27.224.000 ευρώ, και οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων (συμβασιούχοι) κατά 59% -ανοίγοντας τον κύκλο της ανεργίας στα ΜΜΕ- στα 14.514.000 ευρώ. Και μόνο σε φόρους και τέλη τα έσοδα του Δημοσίου ανέβηκαν κατά 28% στα 7.121.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως στο Α’ δίμηνο του 2011 η ΕΡΤ εμφάνιζε πλεόνασμα κατά 7.244.000 ευρώ, έναντι ζημιών 16.395.000 ευρώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του περυσινού έτους. Ενδεχομένως, λοιπόν, η προσθήκη της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στη σχετική λίστα με τις ΔΕΚΟ να εξυπηρετεί και αυτήν την αποστολή, τη βελτίωση της κατάστασης επιχειρήσεων του Δημοσίου, με την ορθή διαχείριση, αλλά και την εγγύηση του ανταποδοτικού τέλους.


Σχολιάστε εδώ