Ίσως αύριο λειτουργήσει το Alter…

Σ’ αυτό το ενδεχόμενο οδηγούν κάποιες επαφές που υπήρξαν τις δύο τελευταίες ημέρες.

Στο μεταξύ ο εκδότης Γιώργος Α. Κουρής, μέτοχος της «Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ – Alter Channel», πιστεύοντας στο δικαίωμα όλων να λένε την άποψή τους, συναίνεσε την Τετάρτη το απόγευμα στο αίτημα των εργαζομένων του ALTER να μεταδοθεί η κάρτα με τα αιτήματά τους από τη συχνότητα του σταθμού. Κάθε αναφορά οποιουδήποτε άλλου ονόματος είναι λανθασμένη, αφού ο εκπρόσωπος του επενδυτικού fund Argo κ. Τάσσος Καζίνος δεν έχει, αυτήν τη στιγμή, θεσμική ιδιότητα στην εταιρεία.

Πρώτα οι εργαζόμενοι

Η αποπληρωμή των οφειλών προς τους εργαζομένους είναι ένας από τους βασικούς όρους του «σχεδίου αναδιοργάνωσης» του Alter, σύμφωνα με την αίτηση που κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 99 του νόμου 3588/2007. Η εταιρεία -όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά- «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποπληρώνονται σταδιακά τα οφειλόμενα και να εξοφληθούν πλήρως οι εργαζόμενοι για τις δεδουλευμένες υποχρεώσεις τους» και έχει δώσει το ποσόν των 795.769,78 ευρώ, πληρώνοντας εμπρόθεσμα το επίδομα του Πάσχα και το 24% του μισθού του Μαρτίου 2011. Η συνολική οφειλή προς τους εργαζομένους ανέρχεται σε 3.372.883,94 ευρώ.

Το σχέδιο της «αναδιοργάνωσης» του Alter είναι να μειωθούν οι υποχρεώσεις των 483,2 εκατ. ευρώ σε 40,2 εκατ. ευρώ, ποσόν «το οποίο στη συνέχεια θα αποπληρωθεί κατόπιν συμφωνίας με τους πιστωτές σε ένα χρονικό διάστημα 8 ετών». Για την υλοποίηση του «επιχειρηματικού πλάνου» αναφέρεται ότι «περιλαμβάνεται πρόταση συμφωνίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 25,6 εκατ. ευρώ». Σε αυτήν ο «νέος επενδυτής» θα εισφέρει 15 εκατ. ευρώ, η οικογένεια Κουρή 7.499.825 ευρώ, η Modern Times 1.563.053 ευρώ και οι λοιποί μέτοχοι 1.537.121 ευρώ, συγκεντρώνοντας συνολικά 25.599.999 ευρώ.

Οι υποχρεώσεις των 483,2 εκατ. ευρώ του Alter περιλαμβάνουν πληρωτέες επιταγές ύψους 225,4 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις προς τις τράπεζες ύψους 219,2 εκατ. ευρώ, ανοικτά υπόλοιπα προμηθευτών ύψους 12 εκατ. ευρώ, προκαταβολές πελατών και λοιπών χρεωστών 8,5 εκατ. ευρώ. Ακόμη περιλαμβάνονται οφειλές προς το Δημόσιο (ΔΟΥ) ύψους 8 εκατ. ευρώ, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 6,5 εκατ. ευρώ, για τους εργαζομένους 3,4 εκατ. ευρώ και leasing 0,2 εκατ. ευρώ. Στο σκέλος του τραπεζικού δανεισμού των 219,2 εκατ. ευρώ το επιχειρηματικό πλάνο αναδιάρθρωσης προβλέπει κεφαλαιοποίηση από τις τράπεζες απαιτήσεών τους στο ποσό των 164,2 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την εξόφληση τραπεζικών δανείων μέσω αποπληρωμής επιταγών πελατών στο ποσό των 40 εκατ. ευρώ και 11,6 εκατ. ευρώ, καθώς και την αποπληρωμή υπόλοιπου δανείου ύψους 3,4 εκατ. ευρώ με τη λήψη κοινού ομολογιακού δανείου. Στο σκέλος των πληρωτέων επιταγών συνολικού ποσού 225,4 εκατ. ευρώ η εταιρεία εκτιμά πως θα μειωθούν κατά 223,8 εκατ. και θα διαμορφωθούν σε 1,6 εκατ. ευρώ, με στόχο την αποπληρωμή τους. Τέλος, οι υποχρεώσεις προς ΔΟΥ και ασφαλιστικούς οργανισμούς, συνολικού ύψους 14,6 εκατ. ευρώ, «θα ρυθμιστούν προκειμένου να αποπληρωθούν τμηματικά σε 15 ως 48 μηνιαίες δόσεις».


Σχολιάστε εδώ