Ένα σπάνιο έγγραφο του Σμπώκου που λέει πολλά…

Για αρχή, η στήλη παρουσιάζει σήμερα ένα σπάνιο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών του κ. Σμπώκου, με ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 1998, με το οποίο εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος ναυπήγησης των τριών + ένα option υποβρυχίων.
Σπάνιο, γιατί σε μία παράγραφο περιλαμβάνονται ΟΛΑ. Πρώτον, η υλοποίηση γίνεται από την ίδια τη ΓΔΕ, δεύτερον, γίνεται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και τρίτον, με χαρακτήρα κατεπείγοντα!
Το αστείο είναι ότι υιοθετήθηκε το αιτιολογικό της «κατεπείγουσας περίπτωσης», παρότι το υποβρύχιο δεν υπήρχε ούτε στα σχέδια, αφού εμείς παραγγείλαμε το πρωτότυπο! Και πράγματι έπρεπε να περάσουν 12 και πλέον χρόνια από τότε για να παραληφθεί το πρώτο από τα τέσσερα «κατεπείγοντα» υποβρύχια…
Θαυμάστε το!


Σχολιάστε εδώ