20.861.321 ευρώ αποθεματικό έχει η ΕΣΗΕΑ

Σε 20.861.321,90 ευρώ ανερχόταν στο τέλος του 2010 το αποθεματικό της ΕΣΗΕΑ! Και τα έσοδα από τόκους ήταν, σύμφωνα με τον απολογισμό, 588.268,15 ευρώ. Από το ΤΣΠΕΑΘ και τον ΕΔΟΕΑΠ η ΕΣΗΕΑ το 2010 πήρε 2.444.465 ευρώ, από δε τις συνδρομές μελών 781.688,71 ευρώ. Το τι πλήρωσε το 2010 συνολικά έφθασε στα 3.588.717,70 ευρώ, από τα οποία 1.036.382,06 σε αμοιβές και έξοδα προσωπικού, 517.457,99 σε αμοιβές και έξοδα τρίτων και σε γενικά έξοδα 1.822.264,23 ευρώ. Και για να μην ξεχνάμε, τρία είναι τα κληροδοτήματα που λειτουργούν στην Ένωση, του Γερ. Λύχνου, της Αικατερίνης Βιδάλη και του Ασημάκη Δρακόπουλου.


Σχολιάστε εδώ