Υπάρχουν και κέρδη…

Αύξηση των κερδών προ φόρων στα 1.417.233 ευρώ εμφάνισε το 2010 η εταιρεία Οργανισμός Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, που ελέγχει τον NovaΣπορ FM, έναντι κερδών προ φόρων 1.043.066 ευρώ το 2009. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε επίσης στα 5.980.631 ευρώ το 2010 από 5.272.687 ευρώ το 2009.


Σχολιάστε εδώ