Παραμένει το αγγελιόσημο…

Κλείνει προς το παρόν το ζήτημα της κατάργησης ή της μείωσης του αγγελιοσήμου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, δεν θα γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα που έχουν καταθέσει πιεστικά οι διαφημιστικές εταιρείες αλλά και η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας για τη σταδιακή μείωση του αγγελιοσήμου, με το επιχείρημα ότι έτσι «θα καταρρεύσει το Ταμείο των δημοσιογράφων». Παράλληλα, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, προωθείται (ακόμη) το σχέδιο για την επιδότηση των θέσεων εργασίας στις εκδοτικές επιχειρήσεις προκειμένου να μην κάνουν απολύσεις.

— Το ποσόν των 20.686.845 ευρώ από είσπραξη αγγελιοσήμου το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2011 – 28 Φεβρουαρίου 2011 διατίθεται με απόφαση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ στους δικαιούχους ασφαλιστικούς φορείς. Το παραπάνω ποσόν, που εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ στο τέλος Μαρτίου προς διάθεση, κατευθύνεται σε δύο λογαριασμούς, με τα ποσά των 15.732.774,31 ευρώ και 4.954.071,49 ευρώ, για την κάλυψη της υποχρέωσης απόδοσης στους δικαιούχους των δικαιωμάτων από αγγελιόσημο.


Σχολιάστε εδώ