Τρία χρόνια ζημίες ο ΔΟΛ!

Μια τριετία συνεχόμενων ζημιών συμπληρώνει η μητρική εταιρεία του ΔΟΛ. Το 2010 ανήλθαν σε 21.485.970 ευρώ, το 2009 σε 6.746.159 ευρώ και το 2008 σε 5.904.846 ευρώ, φανερώνοντας πως το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, απλώς συμπίπτει με την ύφεση που πλήττει την ελληνική οικονομία και δημιουργεί προβλήματα στα περισσότερα ΜΜΕ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2010 ανήλθε σε 103.963.799 ευρώ, φτάνοντας στο επίπεδο του 2001, όταν είχε τζίρο ύψους 104.534.873 ευρώ. Ο υψηλότερος κύκλος εργασιών της εταιρείας σημειώθηκε το 1999, έναν χρόνο μετά την είσοδό της στο ΧΑΑ, φτάνοντας στα 164.437.332 ευρώ.
Σε επίπεδο ομίλου, ζημίες παρουσιάζονται την τελευταία εξαετία: Το 2005 οι ζημίες ξεκίνησαν από 853.323 ευρώ, το 2006 ήταν 7.181.006 ευρώ, το 2007 1.087.539 ευρώ, το 2008 8.044.673 ευρώ, το 2009 αυξήθηκαν σε 16.266.546 ευρώ και το 2010 σε 43.485.641 ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι οι ζημίες του προηγούμενου οικονομικού έτους ξεπέρασαν και εκείνες του 2001, που έφτασαν τα 29.860.069 ευρώ, ενώ πριν από μία δεκαετία, το 2000, η κατάσταση ήταν ακριβώς αντίστροφη.
Ο όμιλος είχε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 360.053.401 ευρώ και ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ύψους 43.688.779 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι τo διοικητικό συμβούλιο του ΔΟΛ, στο οποίο μετέχει και ο Βίκτωρας Ρέστης, ενέκρινε στις 12 Απριλίου το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Μιχαλακοπούλου ΑΕ». Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το σχέδιο εγκρίθηκε επίσης από το διοικητικό συμβούλιο της απορροφούμενης εταιρείας και υπεγράφη από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης καταχωρίστηκε στα οικεία μητρώα του υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 6351/24-4-2011.


Σχολιάστε εδώ