Στο τέλος σού μένει η «γεύση»

Είμαι κι εγώ τακτικός αναγνώστης της εφημερίδας σας. Σχετικά με τη φίλη από Θεσσαλονίκη που δημοσιεύσατε ότι διαβάζει την εφημερίδα «πρώτη» από τις άλλες, εγώ τη διαβάζω «τελευταία» μεταξύ και κάποιων άλλων! Ξέρετε, θέλεις πάντα στο τέλος να σου μένει η «γεύση» από ένα καλό κρασί, όπως και από ένα καλό γλυκό, όταν έτρωγες τόση ώρα τόσα άχρηστα «φαγητά»…
Να είστε καλά
Αριστείδης Λάζος
Αθήνα


Σχολιάστε εδώ