Στα φωτοβολταϊκά θέλει να μπει η ΕΡΤ!

Η επιλογή συμβούλου για την κατάθεση πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος για την «αειφόρο» ανάπτυξη ανοίγει τον δρόμο για τις επενδύσεις νέου τύπου που θέλει η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της στήλης, η ΕΡΤ υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση με σκοπό να επενδύσει τα οικόπεδά της σε φωτοβολταϊκά συστήματα! Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να εγκριθεί η πρότασή της για χρηματοδότηση του έργου. Ο σύμβουλος που θα βοηθήσει στη σύνταξη της αίτησης έχει ήδη επιλεγεί κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού. Είναι η εταιρεία ΙΝΝΟ-LAND Ltd, που κατέθεσε προσφορά ύψους 40.590 ευρώ, ενώ για τις ανάγκες του διαγωνισμού υπάρχει παλαιότερη απόφαση του ΔΣ για δαπάνες ύψους 100.000 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ