Προσβλέπουν σε έσοδα από τη δημοπράτηση συχνοτήτων!

Με κορυφαία συνάντηση για την ψηφιακή πολιτική και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν οι νέες θεσμικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης πραγματοποιείται στις 2 και 3 Ιουνίου το 6ο Συνέδριο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Το θέμα, «Οι προηγμένες υποδομές επικοινωνιών ως θεμέλιο για την ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης», προϊδεάζει για το εύρος των ζητημάτων που θα συζητηθούν.
Στον προγραμματισμό προβλέπεται την έναρξη του συνεδρίου να κάνει ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και κεντρική ομιλήτρια να είναι η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέλι Κρόες. Για την ψηφιακή τηλεόραση, στην ενότητα «Ψηφιακή Μετάβαση:
Ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ραδιοτηλεοπτικό περιβάλλον», την κεντρική ομιλία θα κάνει ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού Τηλέμαχος Χυτήρης.
Ο ίδιος σε άρθρο του στο έντυπο ενημερωτικό δελτίο της ΕΕΤΤ «Εν τάχει» κάνει την πρώτη του δημόσια πολιτική παρέμβαση γράφοντας για την ψηφιακή μετάβαση. Θεωρώντας την «ευκαιρία», ο Τ. Χυτήρης αναφέρει τους στόχους του κράτους: «Να υπάρξει αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών και λειτουργία τους υπό συγκεκριμένο και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, μεταβολή παγιωμένων αλλά και ξεπερασμένων αντιλήψεων σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των συχνοτήτων, οι οποίες αποτελούν δημόσιο αγαθό, καθαρή και διαφανής επιχειρηματική πρωτοβουλία στην ψηφιακή εποχή, διακριτή από τη δραστηριότητα του πολιτικού συστήματος. Να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες».
Ο αρμόδιος υπουργός κάνει την παραδοχή ότι υπάρχει έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον «σημαντικών επιχειρηματικών συμφερόντων» για τη διάθεση φάσματος για ψηφιακή τηλεόραση και για άλλες υπηρεσίες, και θεωρεί δεδομένο ότι «η διαδικασία δημοπράτησης του φάσματος θα ενισχύσει σημαντικά τα δημόσια ταμεία».
Από την άλλη, σημειώνει τις δυσκολίες που υπάρχουν στον ρόλο του κράτους, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για τροποποίηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος με σκοπό την επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή», με μια βασική μεταβολή στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, «τον διαχωρισμό των παρόχων περιεχομένου, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών, από τους παρόχους δικτύου στους οποίους θα διατεθεί το φάσμα».
Αναφέρει ακόμη τη σύνταξη του οριστικού χάρτη συχνοτήτων, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη νέα διοικητική δομή της χώρας, τη χωροθέτηση των πάρκων κεραιών και την αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων, καθώς και τον καθορισμό συγκεκριμένων κανόνων, κριτηρίων και διαδικασιών για την αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.


Σχολιάστε εδώ