Μείον 21 εκατ. ευρώ και ο Alpha

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζει το RTL Group το μέλλον. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του γκρουπ τέθηκαν οι στόχοι για το 2011. Το RTL Group, σύμφωνα με τα στελέχη του, εξήλθε από την ύφεση στην ευρωπαϊκή αγορά και στο τέλος του 2010 εμφάνισε ταμειακή ρευστότητα ύψους 1,4 δισ. ευρώ, ενώ διένειμε μέρισμα στους μετόχους σε ποσόν άνω των 770 εκατ. ευρώ. Το RTL συνεχίζει να έχει ενδιαφέρον για πιθανές εξαγορές, ενώ για το 2011 το βάρος της πολιτικής του πέφτει στη διατήρηση της τηλεθέασης για τα εμπορικά κανάλια σε όλη την Ευρώπη και στην επέκταση των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου σε νέες παραγωγές και παιχνίδια για κονσόλες και internet. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το RTL Group, τα έσοδα του Alpha υποχώρησαν στα 61 εκατ. ευρώ το 2010 από 70 εκατ. ευρώ το 2009. Οι ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν στα 21 εκατ. ευρώ το 2010 από 34 εκατ. ευρώ το 2009. Το μερίδιο της διαφημιστικής του δαπάνης αυξήθηκε στο 16,7% το 2010 από 14,6% το 2009.


Σχολιάστε εδώ