Ελλάδα: Αντιμέτωποι προσφυγικού ρεύματος;

Η εξάπλωση των λαϊκών εξεγέρσεων μπορεί να φέρει απρόβλεπτες συνέπειες. Μια απʼ αυτές αφορά και τη χώρα μας, αφού η Ελλάδα αποτελεί επίλεκτο τόπο προορισμού, ως γεωγραφικώς γειτνιάζουσα με την περιοχή χώρα και έχοντας από το παρελθόν καλλιεργήσει πολύ φιλικές και θερμές σχέσεις με τις μουσουλμανικές χώρες.

Πρόσθετο λόγο ανησυχίας αποτελεί και το γεγονός ότι η Άγκυρα διατηρεί το καθεστώς της κατάργησης της βίζας με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Άμεση συνέπεια αυτού είναι η άνευ προβλημάτων είσοδος στην τουρκική επικράτεια των προερχόμενων από τις χώρες αυτές. Οι χιλιάδες των προσφύγων που αναγκάζονται ή θα αναγκαστούν από τις περιστάσεις να εγκαταλείψουν τις χώρες καταγωγής τους είναι φυσικό μέσω Τουρκίας να αναζητήσουν καταφύγιο στη χώρα μας και στη συνέχεια να επιδιώξουν τρόπους περαιτέρω προώθησής τους προς άλλες χώρες της ΕΕ. Οι πρόσφατες μάλιστα εξελίξεις στη Συρία επιτείνουν την ανησυχία μας, αφού είναι γνωστό ότι η Άγκυρα δεν απαιτεί θεώρηση και στους κατόχους των συριακών διαβατηρίων, με άμεση συνέπεια και αυτοί να εισέρχονται στην Τουρκία χωρίς περίπλοκες διατυπώσεις.

Ελπίζουμε ότι οι ελληνικές αρμόδιες αρχές έχουν αντιμετωπίσει το θέμα. Θα ήταν μάλιστα σκόπιμο, αν δεν έχει γίνει ήδη, η κυβέρνηση να έρθει σε άμεση επαφή με τους ευρωπαίους συνεταίρους της και μάλιστα με εκείνους που οι χώρες τους αποτελούν κύριο προορισμό των προσφύγων, προκειμένου να γίνει συντονισμός κινήσεων. Κυρίως όμως παρουσιάζεται μια ευκαιρία, η Ελλάδα, ως άμεσα επηρεαζόμενη από τυχόν ανεξέλεγκτη ροή προσφύγων χώρα, να θέσει προ των ευθυνών τους τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και να ζητήσει την άμεση συνδρομή τους, επισείοντας τους κινδύνους και τις συνέπειες που μπορούν να προκύψουν για τις ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα των προσφύγων και γενικότερα το μεταναστευτικό είναι πολύ σοβαρό. Έχει αναλυθεί κατά κόρον και έχουν επισημανθεί οι σχετικοί κίνδυνοι. Επειδή όμως δεν αποτελεί την ίδια προτεραιότητα για όλους τους εταίρους μας στην ΕΕ, δεν αντιμετωπίζεται ισομερώς απʼ όλα τα κράτη μέλη. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να αναδεικνύει συνεχώς το πρόβλημα για τους γνωστούς λόγους, που συνδέονται με τη μεγάλη έκταση των συνόρων της, χερσαίων και θαλάσσιων, τη μεγάλη ροή μεταναστών και το προκαλούμενο γιʼ αυτήν δυσβάστακτο οικονομικό βάρος. Οι πρόσφατες εξελίξεις στον ευρύτερο μεσανατολικό χώρο παρέχουν την κατάλληλη ευκαιρία στη χώρα μας να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, βασισμένες σε ενδελεχή μελέτη των συνεπειών της παρούσας κατάστασης με το επιχείρημα της μαζικής ροής προσφύγων. Είναι προς τούτο απαραίτητο, αν δεν έχει ακόμη γίνει, να συγκροτηθεί έγκαιρα η ειδική ομάδα μελέτης και προβληματισμού, αποτελούμενη από αρμόδια στελέχη των υπουργείων Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, πανεπιστημιακούς, ειδικούς επιστήμονες κ.ά., που θα μπορούσε να υποβάλει εισηγήσεις στην κυβέρνηση για υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων, όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Μέγα το πρόβλημα, δύσκολη αλλά επιτακτική η λύση.


Σχολιάστε εδώ