ΕΔΟΕΑΠ: Από κόσκινο οι συντάξεις

ΕΥΝΟΪΚΑ είναι τα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τις επικουρικές συντάξεις που απέστειλε ο ΕΔΟΕΑΠ στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προκειμένου να συνταχθεί η σχετική αναλογιστική μελέτη με βάση την οποία θα καθορισθεί με νόμο το ποσοστό αναπλήρωσης από 1η Ιανουαρίου 2012. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχει βιωσιμότητα του Ταμείου για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων στα σημερινά επίπεδα και πιστεύεται βασίμως ότι θα είναι θετική η αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ώστε να μη διαταραχθούν οι επικουρικές συντάξεις του ΕΔΟΕΑΠ.
Σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο (3863/2010), από τον οποίο βεβαίως δεν εξαιρείται ο ΕΔΟΕΑΠ, θα συνταχθούν αναλογιστικές μελέτες για όλα τα επικουρικά ταμεία και με βάση τις μελέτες αυτές θα υπάρξει αναπροσαρμογή και περιορισμός των επικουρικών συντάξεων ανάλογα με τη βιωσιμότητα του κάθε Ταμείου, με νόμο που θα αρχίσει να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2012.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, θα υπάρξει πρόσθετη κρατική παρέμβαση στα επικουρικά ταμεία και στα ταμεία πρόνοιας με το λεγόμενο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Νο4 που δόθηκε στη δημοσιότητα και θα ψηφισθεί ως νόμος, καθώς προβλέπεται συγχώνευση επικουρικών φορέων, κυρίως των ελλειμματικών. Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο του Μνημονίου (3845/2010) προβλέπεται ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα συγχωνευθούν σταδιακά σε τρία, ενώ θα διαχωριστεί ο κλάδος υγείας από τον κλάδο συνταξιοδότησης των Ταμείων.
Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση του ΕΔΟΕΑΠ και σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη, η βιωσιμότητα του Ταμείου έχει μειωθεί στη δωδεκαετία, κατά μέσον όρο, σε σχέση με το βάθος της πεντηκονταετίας που προέβλεπε η αναλογιστική μελέτη του 2008, αφού λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας υπάρχει δραματική ανατροπή των δεδομένων και η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του Ταμείου από το 2010 και μετά, που παρακολουθείται σε μηνιαία βάση, γίνεται με απομείωση των αποθεματικών.
Ειδικότερα, η οικονομική δυσκολία του Ταμείου οφείλεται στην αλματώδη αύξηση των δαπανών, κυρίως της υγείας, και στην οικονομική κρίση, που έχει επιφέρει μείωση των εσόδων από το αγγελιόσημο λόγω της μείωσης της διαφημιστικής δαπάνης. Επιπλέον οφείλεται στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων λόγω της πλήρους απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων (ανεργία, απολύσεις, μειώσεις μισθών, μηδενικές αυξήσεις) και της εφαρμογής ελαστικών μορφών εργασίας (προσωρινή, μερική, εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ.). Η ανεργία και οι χαμηλές αμοιβές επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, αφού δεν εισπράττονται οι νόμιμες εισφορές, ενώ η σύναψη συμβάσεων πλήρους απασχόλησης από τα μέσα του 2010 και μετά έχει καταστεί είδος υπό εξαφάνιση.
Για την οικονομική ανάκαμψη του Ταμείου και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, και μάλιστα στη δύσκολη σημερινή συγκυρία, προτείνεται η λήψη άμεσων μέτρων, όπως η αύξηση του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης των νέων επικουρικών συντάξεων και η περιστολή των δαπανών περίθαλψης.
Τέλος, με αφορμή σχετικά ερωτήματα συναδέλφων συνταξιούχων, πρέπει να λεχθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 40 του νέου ασφαλιστικού νόμου (3863/2010) από 1η Ιανουαρίου 2011 η καταβολή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο (συνταξιούχο). Η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, στην οποία θέσαμε το θέμα, έχει έλθει σε επαφές με τράπεζες για αύξηση των επιτοκίων, κάτι για το οποίο θα ενημερωθούν οι συνταξιούχοι μας προσεχώς.
Γιώργος Γιαννήλος


Σχολιάστε εδώ