Μαχαίρι στις επιστροφές…

«Ναι» στις επιστροφές λένε οι τηλεοπτικοί σταθμοί, υπό δύο προϋποθέσεις: Αφενός, να μειωθεί το ποσοστό από το 9% που ορίζει ο νόμος 2328/95 στο 5% ή 4,5% και, αφετέρου, τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν απευθείας στους διαφημιζομένους. Από αυτό το μοντέλο είναι φανερό πως βγαίνουν εκτός της διαδρομής του χρήματος οι διαφημιστικές εταιρείες και στη θέση τους, όπως λένε τα κανάλια, ως εγγυητές στην επιτήρηση θα μπορούν να μπαίνουν οι τράπεζες! Η θέση των διαφημιστικών εταιρειών προς το παρόν δεν εκφράζεται επίσημα, παρασκηνιακά όμως οι σχέσεις τους με τα κανάλια βρίσκονται σε οριακό σημείο.


Σχολιάστε εδώ