Εκτελούν και το βιβλίο…

Χαριστική βολή για τον Τύπο αλλά και για τα βιβλία θα είναι η αύξηση του ΦΠΑ από το 6,5% στο 13%, όπως σχεδιάζει η κυβέρνηση. Στην Ευρώπη η τάση είναι η αντίθετη, καθώς από το 23% που είναι ο ΦΠΑ προτείνεται η εξάλειψή του λόγω του ξεχωριστού ρόλου του Τύπου.
Απλώς εδώ η κυβέρνηση δείχνει την αδυναμία της να εντοπίσει τις εφημερίδες που κάνουν το κόλπο με τις προσφορές, όπου ο ΦΠΑ ανέβηκε στο 23%, αλλά οι τιμές τους παρέμειναν οι ίδιες.


Σχολιάστε εδώ