Βάναυση υπονόμευση του Ελληνισμού

Βάναυση μαστίγωση του Ελληνισμού, από αλλοδαπά κέντρα και ημεδαπά μαντεία δεινών. Με τρόπο και με συχνότητα που τείνουν νʼ αποσαθρώσουν το εναπομείναν ηθικό των πολιτών. Θραύοντας τους σπονδύλους της εθνικής υπομονής. Κι εξουθενώνοντας τα κατάλοιπα των ελπίδων τους.

Ώστε να οδηγηθούν, παροπλισμένοι, σε αποδοχές υποδουλωτικών συνθηκών. Οικονομικών σε πρώτη φάση. Και στη συνέχεια εθνικών. Με τη λεηλασία του φυσικού πλούτου αφενός και τον ακρωτηριασμό κυριαρχικών δικαιωμάτων αφετέρου.

Αυτά δεν αποτελούν αποκυήματα συνωμοσιολογικής συλλογιστικής. Κάθε άλλο. Συνιστούν κραυγαλέους δείκτες όσων επισυμβαίνουν. Όσων οι πολίτες βιώνουν καθημερινά. Και που οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα σε αποσάθρωση εθνικών δυνατοτήτων και αποδόμηση αντιστάσεων. Αν εγκαίρως δεν ανασχεθούν. Και αν οι κασσανδρολόγοι δεν συναντήσουν συντεταγμένη απάντηση από τον Ελληνισμό. Κάτι που προϋποθέτει:

Τουλάχιστον αφυπνιστικές παρεμβάσεις της δυστυχώς απούσας πνευματικής ηγεσίας, η οποία θα μηδενισθεί αν δεν συνειδητοποιήσει την απουσία της και δεν αναλάβει τον ρόλο που φύσει της ανήκει. Και ταυτοχρόνως ανάδυση νέων πολιτικών δυναμικών, που θα οδηγήσουν σε αναγκαίες υπερβάσεις. Αφήνοντας πίσω την εφθαρμένη και αμαρτωλή πολιτική πανίδα. Που απεδείχθη, εάν όχι ανάξια, τουλάχιστον πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Προδίδοντας τελικά τα μεταπολιτευτικά όνειρα κι εκποιώντας τις εθνικές προσδοκίες που εκυοφόρησε η δημοκρατική πάλη του λαού μας.

Ίων Ελληνικός


Σχολιάστε εδώ