Αδιέξοδο και στη Σύμβαση με τα Κανάλια

Σύμφωνα με την πρόταση που έλαβαν στα χέρια τους τα μέλη της ΕΣΗΕΑ, οι καναλάρχες προτείνουν να ισχύουν έντεκα κλιμάκια στη μισθοδοσία, με διαφορετικά ποσοστά μείωσης για κάθε κλίμακα που ισχύει σήμερα. Για παράδειγμα, στο κλιμάκιο έως 2 χρόνια η μείωση του μισθού είναι 9,8%, ενώ από 2 έως 4 χρόνια η μείωση είναι 18,1%. Άρα για τα τέσσερα πρώτα χρόνια δουλειάς στην τηλεόραση οι δημοσιογράφοι θα παίρνουν για την επόμενη τετραετία 1.100 ευρώ μεικτά. Για την επόμενη τετραετία, από 4 έως 8 χρόνια, ο προτεινόμενος μισθός -πάλι μέχρι το 2014- είναι 1.400 ευρώ μεικτά, ενώ στο επόμενο κλιμάκιο, από 9 έως 12 χρόνια, ο μισθός υπολογίζεται σε 1.600 ευρώ μεικτά.
Με βάση τον πίνακα που έδωσε η ΕΙΤΗΣΕΕ και με τη μείωση από την εργασία της Κυριακής, η μεγάλη πλειονότητα των δημοσιογράφων στην τηλεόραση, όσοι δηλαδή εργάζονται από 4 έως και 16 χρόνια, θα δει την επόμενη τετραετία μείωση των αποδοχών κατά 55% (!), σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση των συνδικαλιστικών στελεχών της ΕΣΗΕΑ.


Σχολιάστε εδώ