Μείωση των εξόδων της ΕΡΤ κατά 56% στο δίμηνο

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έστειλε η ΕΡΤ στο υπουργείο Οικονομικών και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του, το οικονομικό πλεόνασμα που προκύπτει για το πρώτο δίμηνο του 2011 ανέρχεται σε 7,244 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 16,935 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διμήνου του 2010. Το σύνολο των εσόδων της ΕΡΤ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2011 ανέρχεται σε 26,965 εκατ. ευρώ και προέρχεται κατά κύριο λόγο από το ανταποδοτικό τέλος, έναντι 28,129 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2010, με μηδενική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό και τα δύο έτη. Το σύνολο των εξόδων της εταιρείας το πρώτο δίμηνο του 2011 μειώθηκε εντυπωσιακά, κατά 56%, στα 19,721 εκατ. ευρώ από 44,518 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Παράλληλα ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο του 2011, όπως αναμενόταν, κατά 10%
(-339 θέσεις!), στους 3.190 εργαζομένους από 3.529 την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Το ερώτημα είναι πάντως γιατί το υπουργείο Οικονομικών μόλις πριν από δύο εβδομάδες ενέταξε την ΕΡΤ στις επιχειρήσεις που δεν έχουν στείλει στοιχεία, αφού αυτά -όπως φαίνεται- υπάρχουν.


Σχολιάστε εδώ