ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ;

# Έχουμε όμως κι άλλο ερώτημα για τον Αρχηγό του ΓΕΣ. Όλοι οι διοικητές των μονάδων του Στρατού Ξηράς παραμένουν στα καθήκοντά τους έως δύο χρόνια. Ο διοικητής του ΚΑΑΥ του Αγίου Ανδρέα συμπλήρωσε δύο χρόνια τον Νοέμβριο του 2010 και παρέμεινε στη θέση αυτή και τρίτο χρόνο.
Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά πριν από τρεις βδομάδες προήχθη σε ταξίαρχο και τοποθετήθηκε εκ νέου διοικητής του ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα, με τον βαθμό του ταξίαρχου.
Από πότε το ΚΑΑΥ έγινε ταξιαρχία;
Από πότε παραμένουν στο στράτευμα αξιωματικοί που εις βάρος τους εκκρεμούν δύο ΕΔΕ;
Η πρώτη ΕΔΕ αφορά έλλειμμα 30.000 ευρώ που βρέθηκε σε οικονομικό έλεγχο που έγινε στο κυλικείο της λέσχης πριν από δύο χρόνια περίπου.


Σχολιάστε εδώ