Βοήθεια σε 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους!

Αποτέλεσμα της εστίασης στην αειφόρο ανάπτυξη είναι το «Unilever Sustainable Living Plan», ένα δεκαετές παγκόσμιο σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε στις 17 Φεβρουαρίου.
Το USLP θέτει τρεις σημαντικές δεσμεύσεις ως το 2020:
• Μείωση στο μισό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων της Unilever.
• Βοήθεια σε 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.
• Προμήθεια του 100% των βασικών γεωργικών πρώτων υλών από αειφόρες πηγές.
Πρόκειται για ένα μοναδικής εμβέλειας σχέδιο αειφόρου επιχειρείν, καινοτομία του οποίου αποτελεί η δημόσια δέσμευση της Unilever να επεκτείνει τις αειφόρες δράσεις της σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, από τον τρόπο καλλιέργειας και την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι τη συσκευασία και τη χρήση των προϊόντων της. Για την εκπόνηση του σχεδίου αυτού αξιολογήθηκαν περισσότερα από 1.600 προϊόντα σε 14 χώρες – μέγεθος που αντιστοιχεί στο 70% των πωλήσεων της Unilever.


Σχολιάστε εδώ