Σωφρονιστικά και άλλα…

Η στελέχωσή του προβλέπεται να συγκεντρώνει το «βαρύ πυροβολικό» της χώρας, προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα τους και ειδικότερα εξειδικευμένους στη σωφρονιστική ή την ψυχολογία των εγκλείστων ή τη μεταχείριση των τοξικομανών ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, έναν εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα Εφετών, τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Επιθεώρησης, τον επιθεωρητή Υγειονομικού Ελέγχου, τον επιθεωρητή Κοινωνικού Έργου του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και με πέντε μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού Ελληνικών ΑΕΙ, κυρίως νομικούς με ενασχόληση σε θέματα Ποινικού ή Σωφρονιστικού ή Συνταγματικού Δικαίου.

Εύλογα λοιπόν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), διαπιστώνοντας ότι η προ εβδομάδων απόφαση του υπουργού με την οποία όρισε τα νέα μέλη του ΚΕΣΦ για την επόμενη τριετία δεν περιελάμβανε και εκπρόσωπο του πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, επέκρινε έντονα τον υπουργό Δικαιοσύνης για την παράλειψη αυτή. Ο υπουργός με παραπειστικό τρόπο ισχυρίστηκε αρχικά, αναληθώς, ότι η συμμετοχή δικηγόρου στο ΚΕΣΦ δεν προβλέπεται από νομοθέτημα της προηγούμενης κυβέρνησης και προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί, δήθεν ότι δεν μπορεί να εγκαλείται για θεσμική αταξία, παραπλανώντας έτσι τα μέλη του ΔΣΑ καθώς απέκρυψε το γεγονός ότι στη θέση που θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί εκπρόσωπος του ΔΣΑ έχει ορίσει, για τα επόμενα τρία χρόνια, έναν απλό απόφοιτο μόνον του παλιού εξαταξίου γυμνασίου, τον υπάλληλο του κλάδου ΔΕ διοικητικού-λογιστικού Κωνσταντίνο Καμπάνταη ως μέλος του ΚΕΣΦ. Είναι πράγματι ύψιστη θεσμική αταξία και ατόπημα το να «βαπτίζεται» επιστήμονας ένας υπάλληλος γραμματικών γνώσεων της μέσης εκπαίδευσης και να μετέχει, εν έτει 2010, στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών της χώρας, καταλαμβάνοντας θέση εξειδικευμένου επιστήμονα-εμπειρογνώμονα.

Μάλιστα δε, για να αποκρύψει το γεγονός αυτό και να μην προκληθεί αντίδραση της κοινής γνώμης όταν θα γνωστοποιούνταν ότι στο ΚΕΣΦ οριζόταν ως μέλος υπάλληλος πού δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να μετέχει ούτε ως απλός γραμματέας του Συμβουλίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης εμφάνισε τον κ. Κωνσταντίνο Καμπάνταη ως διευθυντή καταστήματος κράτησης Κομοτηνής.

Τούτο φυσικά είναι αδύνατον όχι μόνο για τον χώρο των φυλακών αλλά και για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, μια που για να ονομαστεί κάποιος προϊστάμενος διεύθυνσης και συνακόλουθα διευθυντής πρέπει να είναι υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, δηλαδή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πραγματικότητα βέβαια είναι τελείως διαφορετική και ο κ. Κωνσταντίνος Καμπάνταης είναι μόλις ένας απλός τμηματάρχης, προϊστάμενος στο τμήμα της γραμματείας της Δικαστικής Φυλακής Κομοτηνής στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί προϊστάμενος διεύθυνσης (διευθυντής), έχει όμως μία ιδιαίτερα βαρύνουσα ιδιότητα που υποκαθιστά, όπως φαίνεται, στα μάτια του υπουργού Δικαιοσύνης την παντελή έλλειψη ακαδημαϊκών προσόντων και τίτλων: είναι μέλος της ΠΑΣΚ σωφρονιστικών υπαλλήλων!


Σχολιάστε εδώ