Η Αθήνα θα ζητήσει από τη Λευκωσία κατάλογο ελλαδικών καταθέσεων στην Κύπρο

Και στα πλαίσια συνεννοήσεων που αφορούν τα γενικότερα προβλήματα, η Αθήνα ζήτησε ατύπως από την Κύπρο πληροφορίες για τη διαρροή ελλαδικών κεφαλαίων προς κυπριακές τράπεζες.

Όπως είμεθα σε θέση να γνωρίζουμε –από κύκλους της Κυπριακής Κεντρικής Τράπεζας– ο κατά προσέγγιση επίσημος αριθμός που αναφέρεται αφορά καταθέσεις της τάξεως των 9,5 (κατά προσέγγιση) δισεκατομμυρίων ευρώ! Από τα οποία κάπου δύο δισεκατομμύρια διέρρευσαν προς κυπριακές τράπεζες το τελευταίο δίμηνο, κατατεθειμένα σε ειδικούς λογαριασμούς προθεσμίας, με εξίσου «ειδικό επιτόκιο», ανάλογα με το ύψος κάθε καταθέσεως.

Το θέμα θεωρείται «πολύ λεπτό» και γιʼ αυτό οι επαφές που γίνονται είναι παρασκηνιακές και άτυπες, για λόγους αυτονόητους. Αλλά η Λευκωσία έχει την αίσθηση ότι:

• Αναλόγως των εξελίξεων, η Αθήνα θα υποβάλει αίτημα να της δοθούν επίσημα στοιχεία και τελικά κατάλογος ελλήνων υπηκόων με καταθέσεις στην Κύπρο, «για σκοπούς αποφυγής διπλής φορολογίας».

Οπότε και η Λευκωσία υποχρεωτικά θα ανταποκριθεί, παρόλο που η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί ευνοεί άμεσα την κυπριακή οικονομία, που αντιμετωπίζει επίσης πολύ σοβαρά προβλήματα. Η Αθήνα θα προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, εάν δεν καρποφορήσουν ενέργειές της για επαναπατρισμό κεφαλαίων, με πολύ ευνοϊκούς όρους, που ήδη ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Να λεχθεί επίσης ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες στην Αθήνα έχουν στα χέρια τους πλήρη σχεδόν κατάλογο εκατοντάδων off-shore εταιρειών ελλαδικών συμφερόντων, που είναι εγγεγραμμένες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι περισσότερες έχουν συγκροτηθεί μέσω κυπριακών δικηγορικών γραφείων, εξειδικευμένων σʼ αυτόν τον τομέα, και ο έλεγχος όσον αφορά τα κεφάλαιά τους είναι πολύ δύσκολος, εάν όχι αδύνατος.


Σχολιάστε εδώ