Αναγκαία η ενσωμάτωση των μεταναστών για τη χορήγηση της ιθαγένειας

Η κυβέρνηση προωθεί ένα νομοσχέδιο που χωρίς σωστό σχεδιασμό και πρόνοια αποδίδει ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα στους μετανάστες, προτάσσοντας τις ρυθμίσεις που αφορούν τα παιδιά των μεταναστών, με μοναδικό στόχο να συγκινήσει τους έλληνες πολίτες, ενώ ισχυρίζεται ψευδώς ότι δήθεν μέχρι σήμερα ουδεμία πρόνοια έχει ληφθεί για τα παιδιά αυτά και ότι, παρόλο που δεν έχουν γνωρίσει άλλη χώρα, παραμένουν στην Ελλάδα «χωρίς χαρτιά», δηλαδή χωρίς καμία νομιμοποίηση.

Θα μπορούσα να αναφερθώ εκτενώς στην προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όταν πράγματι δεν υπήρξε καμία ειδική νομοθετική πρόβλεψη για τα ανήλικα παιδιά των μεταναστών, τα οποία μάλιστα αντιμετωπίζονταν τότε σαν να ήταν τα ίδια οικονομικοί μετανάστες και όχι οι γονείς τους.

Αντί για αυτό, όμως, θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια για την περίοδο 2004-2009, που αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Διότι την περίοδο αυτή, προτεραιότητα της μεταναστευτικής πολιτικής ήταν η προστασία και η ομαλή ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών, ανεξάρτητα εάν έχουν γεννηθεί ή εισήλθαν μετά τη γέννησή τους στη χώρα. Έτσι, μέσα από σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, από το 2004 και έπειτα, στοχεύσαμε πρώτα στην τακτοποίηση της νομιμότητας της διαμονής τους και στη συνέχεια στην παροχή δυνατοτήτων για την ακώλυτη συνέχιση της διαμονής τους στη χώρα.

Οι ρυθμίσεις αυτές κατοχυρώνουν αποτελεσματικό και ασφαλές καθεστώς δικαίου για όλα τα παιδιά, διευκολύνοντας την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στη χώρα και όχι την αφομοίωσή τους, κάτι που αποτελεί για εμάς θεμελιώδες ζήτημα. Υπηρετούν, δε, την πολιτική που υπερασπιζόμαστε, ότι η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας πρέπει να αποτελεί τη φυσική συνέχεια της ενσωμάτωσης και να βασίζεται στην ελεύθερη βούληση όσων το επιθυμούν. Οι προτεινόμενες από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ρυθμίσεις δεν προσφέρουν κάποιο πρακτικό πλεονέκτημα στα παιδιά των μεταναστών, σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα. Αντίθετα, αφαιρούν την ενσωμάτωση ως προϋπόθεση χορήγησης ιθαγένειας, ενώ κατά εντελώς παράδοξο τρόπο δίνουν στα παιδιά αυτά πρώτα τη δυνατότητα να γίνονται Έλληνες και μετά το δικαίωμα να αρνηθούν την ιθαγένεια, στο πλαίσιο της ελευθερίας επιλογής! Γίνεται έτσι προφανές ότι η κυβέρνηση προωθεί τις διατάξεις αυτές ώστε στηριζόμενη στην παραπληροφόρηση να «επενδύσει» τις υπόλοιπες έωλες διατάξεις του νομοσχεδίου με ανθρωπιστικό περιτύλιγμα, στοχεύοντας στην ευαισθησία που όλοι μας έχουμε για τα παιδιά.

Στη μεθόδευση αυτή, ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα βρει απέναντί της τόσο τις πολιτικές δυνάμεις όσο και την κοινωνία, που δεν δέχεται «παιχνίδια» σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Κι αυτό γιατί η εμπειρία έχει αποδείξει ότι τέτοιου είδους νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως αθρόες νομιμοποιήσεις χωρίς ουσιαστικές προϋποθέσεις, ευχερής απόκτηση ιθαγένειας κ.λπ., λειτουργούν στην πράξη ως προσκλητήριο μεταναστών στη χώρα που τα εφαρμόζει. Και, δυστυχώς, η σχεδιαζόμενη πολιτική της κυβέρνησης είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει την παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας και θα διογκώσει περαιτέρω τα κοινωνικά και κυρίως οικονομικά προβλήματα. Στην περίοδο, μάλιστα, της μεγάλης οικονομικής κρίσης που διανύουμε, οι συνέπειες μπορεί να γίνουν ολέθριες.

Είναι αλήθεια ότι υπό το βάρος των πιέσεων τόσο της ΝΔ όσο, κυρίως, συνολικά της κοινωνίας, η κυβέρνηση έκανε κάποιες διορθώσεις στα θέματα της απόδοσης της ιθαγένειας που περιλαμβάνει το σχετικό νομοσχέδιο. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Γιατί, πώς θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών, όταν το νομοσχέδιο δεν περιέχει ούτε μία ρύθμιση και ούτε ένα μέτρο κοινωνικής ένταξης όσων μεταναστών ζουν νόμιμα στην Ελλάδα; Όταν επιλέγεται ο εύκολος δρόμος της «γραφειοκρατικής τακτοποίησης», που επιπλέον «τυχαίνει» να προσφέρει και μικροκομματικά οφέλη; Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί η διάταξη που ανάγει τη συμμετοχή των μεταναστών στις δημοτικές εκλογές σε αποδεικτικό στοιχείο της κοινωνικής ενσωμάτωσης και κατά συνέπεια της απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας; Ένα τέτοιο μείζον ζήτημα για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρο τον σύγχρονο κόσμο, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πρόχειρα και με το βλέμμα στραμμένο στις μικροπολιτικές σκοπιμότητες του χθες.

Αντίθετα, μόνο μέσα από τη διαβούλευση και τη σωστά σχεδιασμένη πολιτική, όλοι μαζί, Πολιτεία και πολίτες, μπορούμε να σφυρηλατήσουμε την κοινωνική συνοχή ανάμεσα στον γηγενή και στον μεταναστευτικό πληθυσμό.


Σχολιάστε εδώ