Συμφορά περιμένει την ελληνική οικονομία το 2010!

Απορούμε πού βρίσκουν το οικονομικό επιτελείο της σημερινής κυβέρνησης αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έδωσε, όπως αναμενόταν, την έγκρισή της για το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που έχει κύριο στόχο τη δημοσιονομική τακτοποίηση, όλη αυτήν την αισιοδοξία για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος στα επόμενα τέσσερα χρόνια! Απορούμε και για την αισιοδοξία του Επιτρόπου των Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοακίν Αλμούνια, ο οποίος ανέφερε ότι οι στόχοι που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση είναι «εφικτοί» μεν, αλλά «όχι εύκολοι». Απορούμε διότι το έτος βάσης, δηλαδή το 2010, η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ίδιου του υπουργείου Οικονομικών, θα έχει «πεθάνει» ή, το λιγότερο, θα «ψυχορραγεί»! Ίσως η αισιοδοξία τους αυτή να στηρίζεται στην εξαγγελία από τον πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου των γνωστών σκληρών, κυρίως φοροεισπρακτικών, μέτρων. Αλλά υπενθυμίζουμε ότι τέτοια μέτρα εξαγγέλθηκαν και εφαρμόστηκαν πολλές φορές τα τελευταία τριάντα χρόνια και η λιτότητα ήταν μόνιμη σύντροφος των εργαζομένων, με τα γνωστά όμως οδυνηρά αποτελέσματα: τους συνεχείς δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς. Οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν στη διαπίστωση ότι, όπως και τώρα, τα εκάστοτε σκληρά μέτρα δεν συνοδεύθηκαν από τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και αγκυλώσεων.
Αυτή η, δική μας, απαισιόδοξη διαπίστωση προκύπτει από την εξέταση των βασικών διαχρονικών μεγεθών από το 2004 έως το 2010. Από την εξέταση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι φτάσαμε στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό αλλά και στη βαθιά ύφεση το 2009 μολονότι όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν το έλλειμμα και την οικονομική ανάπτυξη ήταν σημαντικά καλύτερα από εκείνα που αποπνέουν αισιοδοξία για το… 2010! Αναλυτικότερα:
Πρώτον, η χώρα μας παρουσίασε το 2009 έλλειμμα 12,7% του ΑΕΠ όταν όλα τα προηγούμενα 13 χρόνια ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ήταν (κατά μέσον όρο) γύρω στο 4%. Το 2010 προβλέπεται μείωση του δημόσιου ελλείμματος από 12,7% του ΑΕΠ το 2009 στο 8,7% του ΑΕΠ, μολονότι ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται… αρνητικός
(-0,3%)!
Δεύτερον, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προβλέπει συρρίκνωση του δημόσιου ελλείμματος από 12,7% του ΑΕΠ το 2009 στο 8,7% του ΑΕΠ το 2010 όταν όλοι οι δείκτες που προσδιορίζουν το δημοσιονομικό αυτό μέγεθος είναι κραυγαλέα αρνητικοί. Για παράδειγμα, αρνητικοί είναι οι ρυθμοί μεταβολής της ιδιωτικής κατανάλωσης (την οποία κάποτε οι ίδιοι εξόρκιζαν!), της δημόσιας κατανάλωσης, των ακαθάριστων επενδύσεων (κυρίως σε κατοικίες!), της μεταποίησης, ενώ σημαντική αύξηση προβλέπεται για τον πληθωρισμό και το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, το οποίο επηρεάζει τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο θα εκτοξευθεί στο 12,7%
του ΑΕΠ.
Τρίτον, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προβλέπει συρρίκνωση της ανεργίας από 9,5% το 2009 στο 7,4% το 2010 όταν όλοι σχεδόν οι δείκτες που προσδιορίζουν και το μέγεθος αυτό είναι αρνητικότατοι (αρνητικό ΑΕΠ, αρνητικές επενδύσεις, υψηλό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος).
Με λίγα λόγια, το υπόβαθρο του έτους βάσης υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (και τάχα «Ανασυγκρότησης», όπως προστέθηκε στον τίτλο του) δεν είναι μόνο σαθρό, είναι εντελώς «πεθαμένο», είναι «νεκρό» οικονομικά και αναπτυξιακά.


Σχολιάστε εδώ