Στη συνάντηση του τζόγου στο Νταβός…

Κύριε Διευθυντά,
Στη συνάντηση του τζόγου στο Νταβός οι συζητήσεις έγιναν για το πώς θα ρυθμιστούν οι αγορές και όχι βέβαια για το πώς θα ανακάμψει η παγκόσμια οικονομία.
Για να μη νομίζουμε ότι η ευημερία δεν είναι εξαρτώμενη από τη χρηστή λειτουργία των αγορών, ας δούμε τι γίνεται με την οικονομία της ενέργειας.
Το υψηλότερο κόστος παραγωγής ενός βαρελιού πετρελαίου είναι περίπου 32 δολάρια. Καθημερινά παράγονται και καταναλώνονται περίπου 85 εκατ. βαρέλια. Επειδή το πετρέλαιο (και κατά συνέπεια η ενέργεια) είναι (πλέον) χρηματιστηριακό προϊόν, καθημερινά γίνονται χρηματιστηριακές αγοραπωλησίες 200 εκατ. βαρελιών! Τζόγος!
Με αυτόν τον (φαύλο) τρόπο και διαφόρους άλλους της στρεβλής αγοράς διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου από 65 έως και… 120 δολάρια το βαρέλι!
Εν γνώσει του ότι η ευημερία του ατόμου είναι ευθέως ανάλογη προς τον όγκο της ενέργειας που καταναλώνει, αντιλαμβανόμεθα ότι αυξάνοντας το κόστος της ενέργειας (για κερδοσκοπικούς λόγους) μειώνουμε την ευημερία του.
Κατά δεύτερο λόγο, δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή μας ότι ορισμένες ελληνικές τράπεζες κερδίζουν όχι χρηματοδοτώντας επιτυχείς παραγωγικές επενδύσεις (συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη), αλλά «κοιμώμενες» πάνω στα υψηλά επιτόκια των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που έχουν αγοράσει (πολλές φορές κεκαλυμμένα) και που σαν άλλος «Σίσυφος» ο ελληνικός λαός πληρώνει.
Γνωρίζει άριστα ο λαός ότι οι πολιτικοί που είναι δογματικά υπέρμαχοι είτε υποχείρια αυτής της στρεβλής και φαύλης αγοράς είναι αδύνατο να συμβάλουν στην ευημερία αυτών που τους έχουν εμπιστευτεί…
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ


Σχολιάστε εδώ