Εκτίμηση για πτώση 200 εκατ. ευρώ

Απώλειες 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με την κερδοφόρο χρονιά του 2008 θεωρούν οι διαφημιστικές εταιρείες πως θα έχει η τηλεοπτική αγορά το τρέχον έτος. Αν αυτές οι ζημίες επιβεβαιωθούν, θα ενεργοποιηθεί η συζήτηση για συγχωνεύσεις μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών, με μείωση του αριθμού από 7 σε 3.


Σχολιάστε εδώ