Δάνεια 9,1 εκατ. ευρώ για τον ΅Όμιλο Λυμπέρη

Δύο ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 9,1
εκατ. ευρώ για τον Όμιλο Λυμπέρη. Το πρώτο έλαβε η μητρική εταιρεία Εκδόσεις Λυμπέρη, που ανακοίνωσε πως υπέγραψε την 1η Φεβρουαρίου 2010 σύμβαση για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5.500.000, με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2013 και με σκοπό την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που είχε χρησιμοποιηθεί το 2006 για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Three Dee, η οποία έχει υπό τον έλεγχό της τους σταθμούς Best, Εν Λευκώ και VFM. Το ομολογιακό δάνειο φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο και είναι εξασφαλισμένο με ενέχυρο του 100% των μετοχών της εξαγορασθείσας εταιρείας, ενώ προβλέπεται να αποπληρωθεί σε οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις. Την ίδια ημέρα η Three Dee Ραδιοφωνική υπέγραψε σύμβαση για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3.600.000 ευρώ, με λήξη την 30ή Ιουνίου 2013 και σκοπό την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που είχε χρησιμοποιηθεί το 2008 για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Ραδιοφωνικός Σταθμός VFM 88,3 ΑΕ. Το ομολογιακό δάνειο φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο και είναι εξασφαλισμένο με ενέχυρο του 100% των μετοχών της εξαγορασθείσας εταιρείας, ενώ προβλέπεται να αποπληρωθεί σε επτά εξαμηνιαίες δόσεις.


Σχολιάστε εδώ