«Τραινάρουν» τα στοιχεία για τους λογαριασμούς Καραβέλα οι Ελβετοί!

Η πρωτόδικη απόφαση είχε εκδοθεί τον Αύγουστο, αλλά προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό ο Καραβέλας, που ως γνωστόν φυγοδικεί, και τον Νοέμβριο είχαν ολοκληρωθεί οι προτάσεις. Και με βάση την εμπειρία από ανάλογες υποθέσεις, η απόφαση θα έπρεπε να είχε εκδοθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Όμως δεν πρόκειται, τελικά, να εκδοθεί πριν από το τέλος Μαρτίου.
Ο Καραβέλας ωστόσο και πάλι θα προσφύγει στην περίπτωση που η απόφαση είναι υπέρ της αποστολής των στοιχείων στην Ελλάδα, αλλά η τελική απόφαση σʼ αυτό το στάδιο εκδίδεται γρήγορα και εκτιμάται ότι τον Απρίλιο οι λογαριασμοί του φυγόδικου διευθυντή της Ζήμενς θα πάρουν τον δρόμο για την Αθήνα.
Επίσης αναμένεται και η απόφαση του αυστριακού δικαστηρίου για τους λογαριασμούς του Rocos.


Σχολιάστε εδώ