Σχετικά με το δημοσίευμα της 25/2/2007

Σχετικά με το δημοσίευμα της 25/2/2007 στην εφημερίδα «ΠΑΡΟΝ» θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον κ. Βασίλειο Κοντό ότι προήλθε από εσφαλμένη πληροφόρηση και αναγνωρίζουμε την εντιμότητα και ακεραιότητα με την οποία επιτέλεσε το δικαστικό του έργο.

«Το ΠΑΡΟΝ»


Σχολιάστε εδώ