Ποιους ιερούς κανόνες κ. Βαρθολομαίε;

Με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τού συνιστά, στην περίπτωση του καθηρημένου πρ. Αττικής κ. Παντελεήμονα Μπεζενίτη, να εφαρμόσει τους ιερούς κανόνες (βλ. «Καθημερινή», 27/1/2010, σ. 8). «Ότι η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, τηρούσα μετ’ ευλαβείας τους ιερούς κανόνας, αποτελούντας ασφαλή οδηγόν εις τον χειρισμόν εκκλησιαστικών θεμάτων… διεπίστωσεν ότι το Δευτεροβάθμιον δι’ Αρχιερείς Συνοδικόν Δικαστήριον της καθ’ Υμάς Εκκλησίας (σημ. της Ελλάδος) δεν εξεδίκασεν εισέτι την περίπτωσιν του εν λόγω πρωτοβαθμίως κριθέντος Ιεράρχου» κ.λπ.
Η Παναγιότης του υποκρίνεται κατάφωρα ότι «μετ’ ευλαβείας η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία τηρεί τους ιερούς κανόνας», όταν αναπολογήτως και αντικανονικώς, δι’ απλής Συνοδικής αποφάσεως, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αείμνηστος πρ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Μεθόδιος (Φούγιας), αποθανών με τον ψιλόν τίτλον του Μητροπολίτη Πισιδίας. Το ποιος ήταν ο Ιεράρχης αυτός είναι περιττόν να αναφέρουμε.
Θα είχαν κύρος οι συστάσεις του κ. Βαρθολομαίου προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον αν ο ίδιος σεβόταν και τηρούσε τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας.
Κ. Ραΐσης


Σχολιάστε εδώ