Πλαστά CD στην ΕΕ

wΣτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας, που συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009, εναποθέτει τις ελπίδες της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσει να μετρήσει το εύρος της πειρατείας καλλιτεχνικών προϊόντων, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και μέσω της διακίνησης πλαστών cd. Σε σχετική ερώτηση των ευρωβουλευτών της ΝΔ Γιώργου Παπανικολάου και Κώστα Πουπάκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχθηκε ότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τον προσδιορισμό της οικονομικής ζημίας που προκύπτει από την πειρατεία, προσδοκά όμως ότι η συγκέντρωση έγκυρων δεδομένων από τον νέο θεσμό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που θα περιορίζουν το φαινόμενο.
wΤην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 2009, βάσει της οποίας επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καταβάλουν εκτάκτως και άπαξ μέχρι και 15.000 ευρώ στους γεωργούς ως κρατική ενίσχυση, υπενθυμίζει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, καθηγητής Γιώργος Παπαστάμκος, ανάβοντας κι άλλες φωτιές στην κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.
wΝα δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη μέλη για τη σύσταση δημόσιων δικτύων προστασίας των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων, με ειδικές ρυθμίσεις όπως η θέσπιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Κώστας Πουπάκης. Ζητά επίσης την ενίσχυση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, των φορέων που εκπονούν προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης υπέρ των ανέργων, πρακτική που αν γίνεται στοχευμένα διευκολύνει την ένταξη στην αγορά εργασίας.


Σχολιάστε εδώ