Κέντρο Διερχομένων

Όχι χώρος θα γίνει η χώρα, με την αυτόματη χορήγηση ιθαγένειας σε μετανάστες, αλλά σε Κέντρο Διερχομένων θα μετατραπεί η Ελλάδα.


Σχολιάστε εδώ